Kirjojen levinneisyys Suomessa vuoteen 1850

CSC:n Avaa-palvelussa on juuri avautunut ensimmäinen (kirja)historiallinen aineisto. Kyse on kirjallisuuden levinneisyyttä Suomessa vuoteen 1850 mennessä sisältävä tietokanta. Sen alkujuuret ovat Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksella 1980-luvun alussa toimineessa Vanhimman suomalaisen oppihistorian projektissa, jonka yhteyteen liittyi Ennen vuotta 1850 painetun kirjallisuuden kartoitus -hanke. Opiskelijoita koulutettiin vanhan kirjallisuuden tuntijoiksi lyhyellä kurssilla, jonka jälkeen nämä lähetettiin tekemään kuntakartoitusta eri puolille Suomea. Tuloksena oli mittava määrä museoissa, kirjastoissa, seurakunnilla ja yksityishenkilöiden hallussa säilyneistä kirjoista täytettyjä lomakkeita, joita säilytettiin kirkkohistorian laitoksen kellarissa. Kartoitusta täydennettiin pyytämällä seurakunnista kopioita kirjamainintoja sisältävistä inventaarioluetteloista. Kaikki tiedot lomakkeista vietiin myöhemmin dBaseIV-ohjelman avulla sähköiseen muotoon.

 

Nyt tämä aineisto on saatu avattua vapaaseen tutkimuskäyttöön. Tietokannassa on tällä hetkellä 33586 kirjaa 3745 tekijältä. Kirjoja voi hakea esimerkiksi nimekkeen, tekijän, painopaikan, kielen, kirjallisuudenlajin ja julkaisuajan mukaan. On myös mahdollista hakea tietyllä alueella tai tietyssä kartoituskohteessa (esim. museo, seurakunta, yksityishenkilö, kirjasto) säilyneitä kirjoja tai kirjoja, joissa on säilynyt nimikirjoituksia tai omistuskirjoituksia. Havainnolliset pylväsdiagrammit ja kartat kertovat kirjallisuuden levinneisyydestä alueittain ja ajanjaksoittain.

 

Myös käyttäjien on mahdollista lisätä tietokantaan tietoja omista kirjoistaan, jolloin tietokannan käytettävyys vain paranee. Lisätyt tiedot tarkistetaan ennen niiden hyväksymistä tietokantaan. Erityiset arvokkaita tietoja ovat kirjoihin kirjoitetut erilaiset merkinnät, jotka tekevät kirjasta uniikin. Ne tuottavat sellaista tietoa, jota on mahdotonta saada mistään muualta. Ennen kirjojen lisäämistä on hyvä lukea sivustolla olevat ohjeet.

 

Tietokantaa on mahdollista täydentää myös lisäämällä sinne yksityiskirjastoja, joiden kirjojen painopiste on ennen 1850 painetussa kirjallisuudessa. Tällä hetkellä tietokantaan sisältyy tietoja kahdesta yksityiskirjastosta: Nils Gustaf Malmbergin ja Kleofas Hyvämäen kirjastosta.

 

Kirjallisuuden levinneisyys Suomessa vuoteen 1850 on hyvä pari jo kymmenisen vuotta sitten SKS:n sivustolla avatulle ja jatkuvasti täydentyvälle HENRIK-tietokannalle, joka kertoo Suomen Ruotsin ajan kirjallisuuden omistamisesta. Näiden tietokantojen käyttäminen yksin tai yhdessä lisää tietämystämme varhaisimman kirjallisuutemme julkaisemisesta, levinneisyydestä ja omistamisesta sekä siirtymisestä omistajalta toiselle.

 

Tervetuloa tutustumaan uuteen tietokantaan oheisesta linkistä:

Kirjojen levinneisyys Suomessa vuoteen 1850