Kirjahistorian sähkökirja ilmestynyt

 

Tiettävästi ensimmäinen suomalainen kirjahistorian alan sähköinen oppikirja on ilmestynyt viime viikolla Kansalliskirjaston Doriassa Kirjahistoria-hankkeen yhteydessä:

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4040-1

 

Kirjaa tehdessäni halusin saada sen avoimesti kaikkien ulottuville ja tehdä samalla julkaisun, johon olisi helppo lisätä erilaisia aineistoja ja linkkejä ja sitä kautta rikastaa kirjaa ja sen käyttömahdollisuuksia – onhan kirjahistoriallista aineistoa ja siihen liittyviä tietokantoja paljon saatavilla nykyään verkossa.

Oli myös tarve päivittää kirjahistorian oppikirja-aineistoja, koska viimeisten oppikirjojen ilmestymisen jälkeen alalla on tapahtunut paljon kehitystä ja uusia tutkimuksia on julkaistu runsaasti. Toki perusteet ovat aina perusteita ja  pysyvät pitkälti samoina, mistä syystä ensimmäiseksi johdatukseksi tehdyssä julkaisussa joudutaan väistämättä palaamaan näihin samoihin asioihin ja toistamaan paljon samoja, jo aiemmista julkaisuista tuttuja asioita. Johdatukseksi tarkoitetussa julkaisussa ei myöskään voi ottaa esiin kaikkea eikä käsitellä asioita erityisen syvällisesti – se on tarkemmin rajattujen ja pidemmälle menevien tutkimusten tehtävä. Lisätietoja voi kuitenkin saada kirjassa julkaistujen kirjahistorian oppikirjojen ja klassikkojen luettelosta sekä kirjassa käytetystä muusta aineistosta, joihin pääsee käsiksi kirjallisuusluettelon ja erilaisten linkkien avulla.

Kolmantena motiivina kirjan laatimiselle oli saada aikaiseksi teos, jota voitaisiin käyttää apuna kirjahistorian opintojen yhteydessä. Kirjan aineistot pohjautuvatkin pitkälti aiemmin pitämiini kirjahistorian kursseihin ja tätäkin opusta tullaan käyttämään apuna ainakin verkkokurssiopetuksessa, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös itseopiskelumateriaaliksi esimerkkiensä ja kirjaan liitettyjen pienten tehtävien ansiosta. Sitä on mahdollista käyttää opettajan harkinnan mukaan hyväksi myös kouluopetuksessa.

Kirjahistoria-digitointihankkeen osana kirja tarjoaa lisätietoa erityisesti vanhan kirjan olemuksesta ja sen julkaisemisesta ja tukee sillä tavoin Kansalliskirjaston digitoiman aineiston ymmärtämistä ja tutkimista. Tällä hetkellä kirjaan liittyy Päivälehden museossa tehty ja siellä nähtävillä oleva kirjan ladonnan historiaa kuvaava video, mutta videoaineisto tulee tämän kevään aikana täydentymään vielä laajemmilla, kirjan painamisen historiasta kertovilla videoilla, joita Graafisen kulttuuriperinnön vaalijat ry. Kokkolasta toteuttaa Kansalliskirjaston kanssa yhteistyössä. Omalta osaltaan tämä aineisto tukee vanhan kirjapainotekniikan tuntemuksen säilymistä, kun vanhat tekniikat ovat syrjäytyneet digitaalisen kirjatuotannon vallatessa alaa.

Sähköisen kirjan laatiminen ei kuitenkaan osoittautunut aivan yksinkertaiseksi. Tietoa aivan perinteisen pdf:n julkaisemisesta ja tuottamisesta oli huonosti tavoitettavissa sieltäkin, mistä sitä olisi ilman muuta voinut kuvitella löytävänsä. Joistakin yrityksistä tehdä kirjasta vieläkin interaktiivisempi jouduttiin luopumaan, koska läheskään kaikki laitteet eivät suostuneet avaamaan tai pyörittämään hienoviritteisempiä ja lukijaystävällisimpiä systeemejä ja tavoitteena kuitenkin oli saada julkaisu mahdollisimman yksinkertaisesti ja takuuvarmasti mahdollisimman monen ulottuville laitteiden erilaisuudesta riippumatta.

Toinen “ongelma”, johon törmäsin – tosin enemmän vasta kirjan julkaisemisen jälkeen, oli kysymys perinteisen painetun ja sähköisen kirjan luonteesta ja niihin liittyvistä asenteista. Kirja oli ollut Doriassa vasta yhden päivän, kun sain jo parikin tiedustelua siitä, että ilmestyykö (ja ilmestyyhän) kirja myös painettuna. Yksi tiedustelija ilmoittautui jo halukkaaksi ostamaan painetun julkaisun, vaikka sähköinen on ilmakseksi sivustolta ladattavissa ja tulostettavissa! Painetun kirjan asema on ajattelussamme kaikesta digitaalisuuden lisääntymisestä huolimatta edelleen vahva ja voimissaan. Tuotantokustannuksiltaan sähköinen opus (kun Kansalliskirjasto huolehtii sen julkaisualustasta ja tarvittavista päivityksistä) on toki painettua selvästi edullisempi – voi vain kuvitella, mitä esimerkiksi värikuvien painaminen tulisi painettua kirjaa julkaistaessa maksamaan.

Tervetuloa tutustumaan kirjan historian maailmaan myös sähkökirjan välityksellä!