Tervetuloa!

Etäpedagogiikkaa varhaiskasvatukseen yhteiskehittäen -hanke on saanut rahoitusta Kasvatustieteellisen tiedekunnan digikehittämisrahoista vuonna 2021. Hankkeessa toimii työryhmä, johon kuuluu sekä opiskelijoita että opettajia.

Opettajien ja opiskelijoiden yhteistyölle perustuva kehittäjäryhmän toiminta kohdentuu erityisesti etäpedagogiikan laadun kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Kehittämistyö palvelee niin tiedekunnan opintojen kehittämistä ja etäopiskelumahdollisuuksien laajentamista kuin myös laajemmin etäpedagogiikan kehittämisessä varhaiskasvatuskentän näkökulmasta.  

Vuoden 2021 hankkeen toiminta keskittyy Varhaispedagogiikka toiminnassa -kurssin (EDUK722) etätoteutuksen kehittämiseen. Kurssi on pakollinen kaikille kasvatustieteiden kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille. Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat suunnittelemiaan pedagogisia demoja lapsiryhmissä etänä. Demojen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista kerrotaan täällä yhteisessä blogissa.