Päihteidenkäyttäjien muutosvalmius

Halusimme selvittää, onko päihteidenkäyttäjä, joka ei ole paljon tekemisissä muiden päihteiden käyttäjien kanssa muutosvalmiimpi, eli valmiimpi työskentelemään oman päihdeongelmansa kanssa, kuin päihteidenkäyttäjä, joka seurustelee paljon muiden päihteidenkäyttäjien kanssa. Miten käyttäjän työtilanne ja sukupuoli vaikuttavat muutosvalmiuteen? Miten voidaan profiloida erilaisia ryhmiä, ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten ihmiset jakautuvat eri ryhmiin?

Tutkimustyön kulkua kartoittavat ryhmäläisten oppimispäiväkirjat löytyvät täältä.

 

 

Otsakekuva: Nathaniel Currier 1846: The Drunkard’s Progress (public domain)