Käytetyt ohjelmat

Tässä on lista kurssityössä käyttämistämme ohjelmista:

Microsoft Office One Note Online:
Käytimme OneNotea paljon työmme varhaisessa vaiheessa, mutta siirryttyämme kirjoittamaan tutkimuksen raakaversiota olemme käyttäneet lähes yksinomaan Google Docsia. OneNoteen on kuitenkin tehty esimerkiksi tapaamisten muistiot ja siellä on projektisuunnitelma, jota Susanna päivittää.

Microsoft Office Word Online:
Olemme tutustuneet Word Onlineen itsenäisesti projektin loppuvaiheessa. Pääasiassa käytimme ryhmätyöhön Google docsia sujuvampien päivitysten vuoksi.

Yammer:
Yammer on toiminut pääasiallisena keskustelualueenamme. Pieniä ongelmia käyttäjien lisäämisessä ryhmäämme on tullut vastaan, mutta ne on kaikki saatu ratkaistua.

SPSS:
Tilasto-ohjelma SPSS on ollut Essin vastuualuetta, ja hyvin on sujunut. Teimme ohjelmalla käyttämämme aineiston pohjalta aihettamme parhaiten kuvaavat ristiintaulukoinnit, joita tulkitsimme työmme pohdinta-osiossa.

Zotero:
Juuso aloitti Zotero-tietokannan rakentamisen ja Susanna täydensi sitä hakemalla FSD/Ailasta pdf-muotoisia tutkimuksia sinne liitteeksi. Ensimmäiset materiaalit olivat kvantitatiivisia tutkimuksia, niitä täydennettiin myöhemmin kvalitatiivisella aineistoilla. Zotero toimii sinänsä hyvin, mutta se ei pelaa Google Docsin kanssa yhteen, joten myöhemmässä vaiheessa tämä oli jonkinasteinen ongelma. Myöskin Zoteron ja uusimpien word-päivitysten kanssa on havaittu ongelmia (erityisesti wordin mac-version).

Google Docs:
Raakaversion luomisessa olemme käyttäneet Google Docsia sen käytännöllisyyden vuoksi, ja se on paljolti korvannut OneNoten muistiinpanotyökalunamme.