Kirjallisuus

Kuusisto, K. 2010.  Kolme toipumisreittiä. Yhteiskuntapolitiikka 75 (3), 330-334.

Pitkänen, T. ; Perälä, J. & Tammi, T. 2016.  Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö. Tietopuu. Tutkimussarja 1, 1-10.

Saarnio, P. & Knuuttila, V. 2003.  Päihdeongelmaisten muutosvalmius hoidon jatkuvuutta ennakoivana tekijänä. Psykologia 38 (1), 16-23.

Saarnio, P. & Knuuttila, V. 2006.  Tutkimus päihdeongelmaisten muutosvalmiusprofiileista. Yhteiskuntapolitiikka 71 (1), 33-40.