Lainauksia

“Juomahistoriaa ja juomatapaa selvitettiin tiedustelemalla muun muassa juomisen ja ongelmajuomisen aloittamisikää, ongelmajuomisen kestoa, viimeisen ongelmakauden kestoa, juomistiheyttä viimeisen ongelmakauden aikana, muiden päihteiden käyttöä, juomapaikkaa ja juomaseuraa. Seuraavaksi tarkasteltiin juomisen aiheuttamia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Samassa yhteydessä esitettiin MAST:n lyhennetty versio (SMAST). Lisäksi selvitettiin viimeinen juomisajankohta ennen huoltolaan saapumista.” (Saarnio 2014)