Mariam

Oppimispäiväkirja, ensimmäiset viikot

Ensimmäisessä tapaamisessa 18.4. tutustuin minulle uusiin ohjelmiin kuten OneNoteen, Zoteroon ja Yammeriin. Lisäksi hankin Office365 sähköpostilaatikon. Sovimme aikataulusta ja työnjaosta.

Pitkänä perjantaina 25.3. ei järjestetty työpajaa ja perjantaina 1.4. olin sairaana, joten en päässyt paikalle. Minulla oli suuria vaikeuksia saada eri ohjelmien käyttäjätilejä toimimaan, enkä ollut jostain syystä saanut kaikkien alustojen ryhmä-kutsuja.

Perjantaina 8.4. työstimme raakatekstiä ja keskustelimme jälleen työnjaosta ja aikatulusta. Sovimme, että minun  vastuullani on Google driveen yhdessä kirjoitetun tekstiluonnoksen oikolukemisesta ja editoinnista. Raakateksti palautetaan maanantain 11.4. klo 11.00 tapaamisessa.

Viikonlopun aikana editoin raakatekstiä. Maanantaina 11.4. tapasimme ryhmän kanssa raakatekstin läpikäyntiä ja tarkistukseen jättöä varten. Huomasimme, ettei johtopäätöksissä oltu kommentoitu vielä tutkimushypoteesimme paikkaansapitävyyttä, joten lisäsimme vielä aiheesta kappaleen ennen palautusta. Jätimme tällä tapaamiskerralla myös viime viikon viikkoraportin.