Vastaantulon videot

Yksi Vastaantulo-hankkeen keskeisistä tavoitteista oli tarjota työkaluja paitsi valmistavan opetuksen suunnitteluun, myös sen järjestämiseen. Oheiset videot on tehty keväällä 2019 ja niissä Vastaantulo-hankkeen asiantuntijat paneutuvat muutamiin valmistavan opetuksen ydinkysymyksiin, kuten miten valmistava opetus on järkevää järjestää, millaista on kielitietoinen opetus ja mikä monikieliselle oppilaalle tuottaa vaikeuksia matematiikan oppimisessa. Videot on suunnattu opettajille, opetuksen järjestäjätahoille sekä vanhemmille.

Salla-Maaria Suuriniemi: Mitä on kielitietoisuus?

Ninni Lankinen: Perusopetukseen valmistava opetus

Marjo Yli-Piipari ja Tatsiana Shestunova: Koululaisten kaksikielisyydestä vanhemmille (tekstitys suomeksi)
Марьё Ули-Пиипари и Татьяна Шестунова: О двуязычных школьниках для родителей

Päivi Portaankorva-Koivisto:

  1. Millaista on matematiikan kieli?
  2. Mikä on kielenoppijalle vaikeaa matematiikan sanallisissa tehtävissä?
  3. Visuaalinen esitysmuoto tukee sanallisen tehtävän ratkaisemista
  4. Yhteenveto matematiikan kielellisestä haastavuudesta

Maija Jonkka ja Silja Rajamäki: Millaisia eväitä luokanopettajakoulutus on tarjonnut vastasaapuneiden opettamiseen?

 

Viittaa videoihin tämän mallin mukaan:

Suuriniemi, Salla-Maaria 2019. Mitä on kielitietoisuus? Videoaineisto sivustolla M. Ahlholm & N. Lankinen (toim.) Vastaantulo – Meeting in the middle 2017 – 2019. Valmistavaa opetusta tutkivan ja kehittävän hankkeen blogi. Helsingin yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://blogs.helsinki.fi/vastaantulo/2018/11/ [Luettu 29.01.2020.]