Viklo-opettajakahvila 1/2018: Tieteenalasi avainkäsitteiden oppiminen

Viklo-opettajakahvilat jatkuvat!

Vuoden ensimmäinen Viklo maanantaina 5.3. 2018 klo 14-16 Viikin Oppimiskeskuksessa (Biokeskus 1, 1401 pohjakerros; entinen Impact Factory).

Aluksi käsittelemme lyhyesti Oppimiskeskuksen digivarustuksen pedagogisia käyttömahdollisuuksia – erityisesti toivomme, että opettajat jotka ovat käyttäneet älytaulua opetuksessaan osallistuisivat tilaisuuteen. Tämän jälkeen varsinaisena aiheena on Tieteenalasi avainkäsitteiden oppiminen – tule ideoimaan keinoja miten tieteenalasi käsitteitä opitaan parhaiten! Uusimmasta tutkimustiedosta tästä teemasta alustaa Viikin uusi pedagoginen yliopistonlehtori Ilona Södervik. Alustuksen jälkeen työskentelemme ryhmissä.

Ja koska kyseessä on opekahvila, niin muista ilmoittautua tarjoiluja varten e-lomakkeella (linkki) viimeistään ke 28.2. klo 12:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/53463/lomake.html