Blogi on valmis

Kurssi on paketissa, blogi valmis eikä siihen tulee enää muutoksia. Nyt viikon GIS-tauon (ja geomorfologian kanssa painimisen) jälkeen meinaa jo olla ikävä GIS-hommia. Jatkokurssilla “nähdään”!

Viimeinen kurssikerta: suuntana Vietnam

Itsenäistä aineiston hankintaa

Seitsemännen ja samalla viimeisen kurssikerran ohjelmassa oli vapaavalintaisen kartan laatiminen itse haetun aineiston perusteella.  Ainut kriteeri kartalle oli, että siinä esitetään kaksi eri muuttujaa. Tämä yksinkertainen vaatimus muodostuikin yllättävän suureksi haasteeksi valitsemallani alueella. Halusin laatia kartan Vietnamista, koska maa on sydäntäni lähellä, mutta Vietnamiin liittyviä maksuttomia aineistoja on saatavilla rajallinen määrä, enkä esimerkiksi onnistunut löytämään mitään sopivaa pistemuotoista aineistoa. Vietnam jakautuu 58 provinssiin ja viiteen suurkaupunkiin, joilla on provinsseja vastaava asema. Iso osa tilastoista oli kuitenkin luokiteltu joko epävirallisten suuralueiden tai kuntien mukaan, mikä vaikeutti sopivan aineiston löytämistä (kuva 1). Ahkeran Vietnamin tilastokeskuksen sivujen selailun jälkeen löysin aineistoa muutamasta mielenkiintoisesta muuttujasta, joista oli saatavilla tilastoja provinssitasolla.

Kuva 1. Vietnamin tilastokeskuksen sivuilla oli paljon selattavaa. Tilastojen nimet olivat niin pitkiä, että niitä sai tovin jos toisenkin tavata, että sai kaiken käytyä läpi. Plussaa toimivasta käyttöliittymästä ja englanninkielisen aineiston saatavuudesta. Vietnamin tilastokeskus 2021.

Aineistoa fiksailemaan…

Onnistuin melko sujuvasti lisäämään QGIS:iin YK:n humanitaaristen asioiden koordinaatiotoimisto OCHA:n sivuilta löytämäni hallinnolliset rajat esittävän pohjakartan sekä csv-muodossa tallentamani tilastot. Kun sain lisättyä tilastot pohjakartan attribuuttitauluun ja yritin visualisoida dataa kartalla, huomasin kauhukseni, että Vietnam oli kuin tilkkutäkki – useampi provinssi jäi puuttumaan. Ensin meni hetkeksi sormi suuhun, kunnes muistin, että aiemmin kurssilla oli ollut samankaltaista ongelmaa, kun liitettävät fieldit eivät olleet kirjoitettu täsmälleen samalla tavalla ja ongelma paljastui samaksi tälläkin kertaa.

Paikannimien kirjoitusasu erosi paikoin Vietnamin tilastokeskuksen ja OCHA:n pohjakartan välillä ja lisäksi monessa kaksiosaisessa paikannimessä tilastokeskuksen aineistoon oli lipsahtanut ylimääräinen välilyönti. Mitään yhteistä ID:tä pohjakartalla ja tilastoaineistoilla ei ollut, joten ei auttanut kuin korjailla paikannimet yhtenäiseen muotoon.

Loppu hyvin, kaikki hyvin

Huh, Excelin siistimisen ja uuden aineiston latauksen ja yhdistelyn jälkeen kartta näkyi niin kuin pitääkin. Koska maa on muodoltaan pitkä, päätin selkeyden vuoksi laatia karttani kahdessa osassa.  Esitän ensin kuitenkin havainnollisuuden vuoksi koko maata kuvaavan kartan, johon on merkitty viisi merkittävää kaupunkia (kuva 2). Varsinaiset karttani esittävät Vietnamin provinssien nettomuuttoa ja keskituloa asukasta kohden vuonna 2018 (kuva 3 ja 4).  Kuvaan eri provinssien keskituloa prosenttiosuutena koko maan keskitulosta, joka vuonna 2018 oli 3 876 000 VND eli noin 140 euroa/kk.

Kuva 2. Vietnamin pääkaupunki Hanoi, suurin kaupunki Ho Chi Minh City sekä kolme muuta suurta kaupunkia: Can Tho, Danang ja Haiphong. OCHA 2021.

Huom! Alla olevat kartat saa klikkaamalla suuremmiksi.

 

Kuva 3. Vietnamin pohjoisosan provinssien nettomuutto ja keskitulo vuonna 2018. Sekä nettomuutto, että keskitulo ovat korkeimmillaan pääkaupunki Hanoissa. OCHA 2021, Vietnamin tilastokeskus 2021.

Kuva 4. Vietnamin eteläosan provinssien nettomuutto ja keskitulo. Sekä nettomuutto, että keskitulo ovat korkeimmillaan lähellä maan suurinta kaupunkia Ho Chi Minh Cityä. Toinen näillä mittareilla menestynyt alue on Danang maan keskiosissa. OCHA 2021, Vietnamin tilastokeskus 2021.

Mitä kartta kertoo?

Kartan perusteella niin suurin nettomuutto kuin keskitulokin on Vietnamin suurissa kaupungeissa ja niiden lähettyvillä. Tästä itsessään ei voi ilman tarkempia tietoja vetää johtopäätöksiä syy-seuraussuhteista, mutta voimme kuitenkin turvallisin mielin todeta, että tulotaso on korkein suurissa kaupungeissa ja muuttoliike näyttää myös suuntautuvan niihin. Eniten ihmisiä muuttaa puolestaan pois Mekongin deltan alueen provinsseista maan eteläosissa. Syynä tähän on ilmastonmuutoksen myötä nouseva vedenpinta sekä yleistyneet luonnonkatastrofit, kuten tulvat (The Conversation 2018).

Kartan perusteella pienimmän keskitulon provinssit näyttävät sijaitsevan kaukana suuremmista kaupungeista. Tutkin aihetta hieman lisää ja löysin Asian Journal of Empirical Researchin artikkelin, jossa kuvataan Vietnamin provinssien BKT:n kehitystä. Artikkelin mukaan maan köyhimmät provinssit ovat maantieteellisesti ja taloudellisesti verrattain eristyksissä.  Ne sijaitsevat usein sen verran kaukana suurista kaupungeista, että ne eivät hyödy läheisten kasvukeskusten menestyksestä, kuten köyhät provinssit lähempänä suurkaupunkeja. Käytännössä kaikkein köyhimpien, etäällä sijaitsevien provinssien ainut “tuki ja turva” on hallinnon tulonsiirrot maan eri alueiden välillä (Vu 2016).

Tässä kohtaa jäin pohtimaan olisiko absoluuttinen dong-määrä ollut havainnollisempi tapa esittää keskituloa kuin suhteellinen määrä koko maan keskituloon verrattuna. Pienimmän keskitulon provinsseissa keskimääräinen kuukausiansio on alle 1 500 000 VND (54 euroa), kun taas suurimman keskitulon provinsseissa summa on yli 6 000 000 VND (216 euroa). Erot maan eri osien välillä ovat nimittäin hurjat, mitä prosenttiluvut eivät mielestäni havainnollista riittävän hyvin.

Muiden kurssilaisten luomuksia

Tällä viikolla on ollut erityisen mielenkiintoista lukea muiden kurssilaisten blogeja, kun jokaisella on niin erilaista sisältöä. Annika Innasen blogissa on lajitelma laadukkaita väestöaiheisia karttoja Yhdysvalloista sekä erityisen viihdyttävänä tekijänä kartta kojoottihavainnoista. Alexander Engelhardt esittää blogissaan huikean hienon merirosvoutta ajallisesti koko maailman tasolla kuvaavan kartan. Lotta Puodinketo on puolestaan laatinut laadukkaita turvattomuutta ja pahoinpitelyrikoksia kuvaavia karttoja Suomesta.

Mitä tästä jäi käteen?

Tässä harjoituksessa pääsin ensin käyttämään tiedonhakutaitojani, kun hain aineistoa tehtävää varten. Aineiston löydettyäni sain muokata sen QGIS:lle kelpaavaan muotoon ja käyttämään monia ohjelman perustoimintoja, kuten aineiston tuomista, yhdistämistä ja visualisointia sekä field calculatoria. Vähän jäi harmittamaan, etten löytänyt Vietnamista mitään pisteaineistoa, jota olisin päässyt interpoloimaan, mutta sitä saa varmasti vielä harjoitella lisää jatkokursseilla.

Omalla aineistolla tehtävästä kartan laatimisesta jäi päällimmäisenä mieleen se, että kannattaa miettiä etukäteen kunnolla, mitä haluaa kartalla esittää ja missä muodossa aineisto tulisi olla. Itsehän olin jo piirtämässä legendaa, kun päätinkin haluavani esittää nettomuuton prosentteina promillien sijaan. Toista kertaa legendaa piirrellessä päätin, että haluan esittää provinssien keskitulon prosentteina koko maan keskitulosta absoluuttisen dong-määrän sijaan. Tarinan opetus: yritän jatkossa pitää pienen tuumaustauon ennen kartan laatimista ja päättää sopivat speksit etukäteen, ettei tarvitsisi joka kerta viimeistellä karttaa viittä kertaa.

Kiitos!

Tämä ensimmäinen GIS-kurssi on ollut todella antoisa ja on ollut palkitsevaa saada oppia joka viikko jotain uutta QGIS:n käytöstä. Tässä kohtaa tuntuu uskomattomalta, että kaksi kuukautta sitten en ollut ikinä avannut mitään paikkatieto-ohjelmaa ja nyt monet QGIS:n perustoiminnot ovat jo ihan kivasti hallussa, vaikka tie gis-velhouteen on vielä pitkä.

Suurenmoiset kiitokset Artulle kärsivällisestä ja perusteellisesta opetuksesta ja kaikille kanssaopiskelijoille hienoista blogiteksteistä ja henkisestä tuesta kurssin aikana.

Lähteet

Engelhardt, A. Lesson 7. The End of the Beginning. Sivulla käyty 3.3.2021. https://blogs.helsinki.fi/alwengel/2021/03/03/lesson-7-the-end-of-the-beginning/

Innanen, A. Harjoitus 7: Karttoja omavalintaisista aineistoista. Sivulla käyty 3.3.2021. https://blogs.helsinki.fi/anninnan/2021/03/03/harjoitus-7-karttoja-omavalintaisista-aineistoista/

OCHA. Viet Nam – Subnational administrative boundaries. Sivulla käyty 28.2.2021. https://data.humdata.org/dataset/viet-nam-administrative-boundaries-polygon-polyline

Puodinketo, L. 7. kurssikerta: Omaa työskentelyä. Sivulla käyty 3.3.2021. https://blogs.helsinki.fi/lottapuo/2021/03/02/7-kurssikerta-omaa-tyoskentelya/

The Conversation. Climate Change is triggering a migrant crisis in Vietnam. Sivulla käyty 3.3.2021. https://theconversation.com/climate-change-is-triggering-a-migrant-crisis-in-vietnam-88791

Vietnamin tilastokeskus. Sivulla käyty 28.2.2021. https://www.gso.gov.vn/en/homepage/ 

Vu, X & Nghiem, S. Analysis of GDP trends and inequalities in Vietnam’s provinces and groups of provinces. Asian Journal of Empirical Research.  https://eprints.qut.edu.au/100072/1/1-224-6%287%292016-AJER-167-186.pdf

Wikipedia. Provinces of Vietnam. Sivulla käyty 28.2.2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Vietnam