Uusi Praksis on kauaskantoinen avaus

Joulukuun loppu on tilinpäätösten aikaa. Se on hyvä kohta katsoa visioivasti eteenpäin ja arvioida taaksejäänyttä.

Sosiaalialalla läpikäydään alan historian suurinta murrosvaihetta. Olemme jättämässä taakse valtiokeskeisiä ja byrokraattisia toimintamalleja, joita rakennettiin 1950-luvulta alkaen. Uudella vuosituhannella olemme ajatustapojen ja kokeilujen tasolla olleet jo jonkin aikaa matkalla moniammatillisiin palvelukulttuureihin ja sellaiseen palvelutyöhön, joka orientoituu palvelun käyttäjien todellisuudesta käsin.

Lue loppuun