Opettajana virtuaaliluokassa on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään  virtuaalisen luokkaopetuksen käytäntöjä ja opettajien sekä opettajaksi opiskelevien pedagogista osaamista virtuaalisessa työskentelyssä.

Hankkeessa käytetään Tutorhousen kehittämää Digiluokkaa, jonka yhtenä ajatuksena on tarjota kaikille suomalaisille lukiolaisille mahdollisuuksia suorittaa sellaisia kursseja, joita ei järjestetä omassa lukiossa. Nämä ovat esimerkiksi harvinaisten kielten kursseja tai syventäviä kursseja, joihin omassa lukiossa ei riitä opiskelijoita.

Digiluokassa opiskellaan ohjatusti ja yhteisöllisesti aivan kuin omassa luokassa, opettajat ja luokkakaverit ovat vain virtuaalisen yhteyden päässä ja heidät näkee videoyhteyden kautta. Tunnit ovat lukujärjestyksessä, ja kurssit suoritetaan kuin tavalliset kurssit tehtävineen ja kokeineen. Digiluokka ei siis tarkoita yksin- ja itseopiskelua verkossa!

Digiluokan toteutuksessa on mukana useita opettajia, ja yksi hankkeen tavoite on tukea tutkimustiedon keinoin heidän taitojaan kehittää uudenlaisia virtuaalisen opetuksen tapoja. Hankkeen aikana myös Helsingin yliopiston aineenopettajaopiskelijat saavat mahdollisuuden tutustua opettamiseen uudenlaisessa teknologisessa ympäristössä. Myöhemmin hankkeen aikana virtuaalisesta opetuksesta kehitetään koulutusmalleja  myös jo työssä oleville opettajille.

Virtuaaliopetuksen kehittämishanke kestää 2,5 vuotta ja sen aikana kootaan tutkimustietoa toteutuksesta. Toteuttajina toimivat Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Technology in Education Research Group -tutkimusryhmä sekä Tutorhouse.

 

Helsingin yliopiston yhteishanke Uudistuva opettajankoulutus: Kes­tä­vää tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta ja uut­ta luo­vaa opet­ta­jien osaa­mis­ta ra­ken­ta­mas­sa. Hankkeen sivut https://www.helsinki.fi/fi/projektit/uudistuva-opettajankoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeen sivut https://oppiminenuudistuu.wordpress.com/