Kahoot!

Opetuksen pelillistäminen, kertaus ja uusien asioiden opettaminen.

Esimerkki: Käytetty aiheeseen virittelyyn ja uusien asioiden käsittelyn apuvälineenä. Digiväline on helppokäyttöinen ja ainoastaan tietokilpailun tekijän tarvitsee rekisteröityä palveluun. https://create.kahoot.it/details/2e6502f8-8d28-4f86-86c7-86d4bad9a22e

Mihin käytetty? Opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen, ulkoa opettelun tueksi

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Omia Kahooteja voi tehdä vain kirjautuneena.
Linkki digityökalun sivuille kahoot.com

 

H5P

Käyttötarkoitus: Materiaalien interaktiivisuus, pelillistäminen. Esitysmateriaalien laadinta, monivalintakyselyt, laskutestit yms. mielikuvitus rajana. Saa integroitua elementtejä suoraan Moodlen / MOOCin materiaaleihin. Tehokas työkalu, joka helpottaa opetussivuston rakentamista, mutta voi vaatia hieman perehtymistä.

Esimerkkejä: https://theelearningcoach.com/wp-content/uploads/2017/03/H5P-content-types.jpg

Mihin väline soveltuu? Omaan reflektointiin, ulkoa opettelun tueksi, opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen, kehkeytyvään (oppimis tms.) prosessiin väline, yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti)  

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? 30 päivää ilmainen kokeilu. Sitten maksullinen.
Linkki digityökalun sivuille www.h5p.org

 

Tuntemusten ja tietämyksen kartoitus, palautteen anto, loppukoonti

Sanapilvi

Käyttötarkoitus: Helppo käyttää esimerkiksi asiaan motivoitumiseen tai loppukoontiin. Antaa opelle mukavasti suuntaa mm. fiiliksistä, opitusta tms. Nopea, helppo ja motivoiva!

Esimerkki: Tunnin/opetuksen alussa esimerkiksi ”mitä tiedät asiasta”, ”mitkä tekijät ovat tärkeitä” tms. mitä vaan! Kätevä myös vaikka vertaisarviointiin, palautteen antamiseen… Erittäin hyvä myös vahvuuksien tai positiivisen palautteen antamisessa. ”Miten onnistuimme ryhmätyössä…”

Miten käytetty? Olen käyttänyt ihan zoomin tai teamsin kautta, linkki on jaettu chatissa ja sanallisesti ohjeistettu. Linkki on jaettu myös sähköisessä opetusmateriaalissa, jolloin opiskelijat vastanneet tiettyyn aikaan mennessä, jolloin vastaus tai siis pilvi käsitelty yhdessä opiskelijoiden kanssa… Toimii hyvin ihan reaaliajassa opetuksen aikana.

Mihin väline soveltuu? Tutustumiseen, yhteiseen ideointiin, yhteiseen reflektointiin, omaan reflektointiin, yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti), lopputuotoksen tekemiseen, opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen  

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Pedanet vaatinee rekisteröintiä
Linkki digityökalun sivuille Pedanet

 

Kyselyn tekeminen etäkokouksen aikana

Zoom, Polls-kysely toiminto

Tavoite: Monivalintakyselyt ja äänestys Zoom-tapaamisessa

Esimerkki: Ryhmän aktivointiin ja osallistamiseen esityksen aikana. Toimiva, koska toiminto on integroitu Zoom-ohjelmaan itseensä ja sen saa helposti näkyviin kaikille osallistujille. Myöskin vastauksia voi tarkastella suoraan kyselyn jälkeen. Helppoa, koska ei tarvitse linkittää erillisiä kyselyitä ja ohjata osallistujia jollekkin toiselle nettisivulle. Lisäksi toiminto antaa kanavan myös heille, jotka eivät halua osallistua kokoukseen keskustellen. Ennen tapaamista järjestäjä lisää zoomin verkkosivuilla tapaamiseen kyselyn/äänestyksen, jonka jälkeen järjestäjä lisää haluamansa kysymykset. Kun nämä on tallennettu voidaan kyselyä käyttää itse tapaamisessa.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Riittääkö Helsingin yliopiston tunnuksilla kirjautuminen, jotta voi käyttää digitaalista välinettä?
Vaatiiko ostamista? Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat maksuton
Kuka voi käyttää? Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä
Onko käyttökertojen määrää rajattu?
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu) Järjestäjällä täytyy olla Zoomin Premium-lisenssi, jotta polls-toimintoa voi käyttää. Helsingin Yliopiston tunnuksilla löytyy Premium-lisenssi.
Linkki digityökalun sivuille Zoom

 

Etäopetus, etäkokoukset

Zoom

Etäopetus, etäkokoukset.

Esimerkki: Luotu oma zoom-linkki ja jaettu se ryhmän kesken, muistiinpanoja voi jakaa näytönjako-toiminnolla, puheenvuorot helppo pyytää käden nosto -reaktiolla, breakout roomeissa voi jakaantua pienryhmiin, kokouksen pystyy nauhoittamaan jälkitarkastelua varten. Energiaa säästyy, kun ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen tapaamisia varten. Sosiaalinen vuorovaikutus edistää hyvinvointia, varsinkin etäaikana.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Etäkokouksen järjestäjä kirjautuu. Osallistujien ei tarvitse kirjautua. Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat kirjautuvat Helsingin yliopiston tunnuksilla.
Vaatiiko ostamista? Zoom on ilmainen, mutta ilmaisversiossa rajoituksia, kuten 45 min kokoukset.
Kuka voi käyttää? Maksuton: Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osallistujilla pääsy linkillä. Helsingin yliopiston tunnuksilla saa Premium-version käyttöönsä.
Onko käyttökertojen määrää rajattu? Ei
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu) Ilmaisversiossa rajoituksia kuten 45 min kokoukset.
Linkki digityökalun sivuille https://helsinki.zoom.us/

 

Yhteinen tiedon rakentaminen

Padlet

Tavoite: Yhteinen tiedonrakentaminen. Näkemysten ja kokemusten kerääminen jäsennellysti. Padlet on hyvin monipuolinen työkalu, mutta tässä käytetty yhteiseen tiedon keräämiseen.

Esimerkki: Break out roomseissa koottu tietoja ja kirjattu yhteiselle alustalle, ideointiin.

Mihin käytetty? Yhteiseen ideointiin;Yhteisen tiedon rakentamiseen (keskustellen);Yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti);Ulkoa opettelun tueksi;Opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen;Kehkeytyvään (oppimis tms.) prosessiin väline.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Laajempi käyttö vaatii ostamista. 
Vaatiiko ostamista? Laajempi käyttö vaatii ostamista. 
Kuka voi käyttää? Laajempi käyttö vaatii ostamista.
Onko käyttökertojen määrää rajattu? Ilmaisversiossa rajoitettu määrä neljään (mutta voi käyttää uudelleen jo avattuja – siivoa pois edelliset kommentit ja nimeä uudelleen).
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu)
Linkki digityökalun sivuille

https://fi.padlet.com

 

Asioiden jäsentäminen

Mindmup

Käyttötarkoitus: Ilmainen mindmap työkalu

Esimerkki: Yhteisessä Zoom-tapaamisessa yksi henkilö toimi kirjurina ja yhdessä ideoimme eri aihealueita. Kirjuri loi ajatuskarttaa keskustelun pohjalta. Lopuksi pystyimme ajatuskartan pohjalta ideoimaan tutkimuskysymystä tutkimukseemme.

Mihin käytetty? Tutkimuskysymyksen aihealueiden ideointiin. Helppo tehdä selkeä ajatuskartta.

Mihin väline soveltuu? Yhteiseen ideointiin, yhteiseen reflektointiin, omaan reflektointiin, yhteisen tiedon rakentamiseen (kirjallisesti), ulkoa opettelun tueksi, opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen, lopputuotoksen tekemiseen.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Ei vaadi rekisteröintiä.
Vaatiiko ostamista? Mindmapin tallentaminen vaatii gold-tunnukset, jotka ovat maksulliset. Kuvan mindmapista saa tallennettua ilmaiseksi.
Kuka voi käyttää? Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä
Onko käyttökertojen määrää rajattu?-
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu)
Linkki digityökalun sivuille mindmup.com

 

Reflektointi

Reflektiofasilitaattori

Tavoite: Opiskelutaitojen kehittäminen omiin reunatuntemuksiin tutustumalla. Reflektoinnin avulla opiskelutaitojen kehittäminen. 

2-osainen, itsenäinen reflektiotehtävä, jonka päämääränä on tukea oppimista sekä asiantuntijaksi kasvamista. Tehtävän ohjeistus on verkko-osoitteessa auditiivisesti. Ohjeiden jälkeen kuunnellaan audiotallenne, jonka jälkeen kysymysten avulla prosessoidaan tehtävää. Ensimmäisessä osassa on yksilönäkökulma ja toisessa osassa yhteisöllinen näkökulma.

Mihin käytetty? Omaan reflektointiin;Yhteiseen reflektointiin;Opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen. 

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Työkalun käytöstä sovitaan Kaisu Mälkin kanssa,  Tampereen yliopisto, kehittäjä ja yhteyshenkilö
Vaatiiko ostamista? Maksuton sopimisen jälkeen.
Kuka voi käyttää? Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä
Onko käyttökertojen määrää rajattu? Käyttö liittyy kurssin suorittamiseen, joten käyttöaika on sama kuin kurssin pituus.

 

Brainstormaus ryhmällä

Word

Tavoite: Löytää uusia hyviä ideoita, joita ei ehkä äkkiseltään tulisi ajatelleeksi. Brainstormaus vapauttaa luovaa ajattelua ja voi synnyttää yllättäviäkin ratkaisuehdotuksia.

Esimerkki: Ryhmä X haluaa ideoida miten tehdä opiskelusta kiinnostavampaa, he ottavat ajaksi 10 min. Ryhmäläiset alkavat ideoida. 10 min jälkeen he käyvät idealistaa läpi ja poimivat kohdan “Ulkoilu” yhdeksi teemaksi, jota jalostaa. Jalostuksessa he toistavat prosessin ja saavat idean, että voisi olla kiva opiskella ulkona puistossa ja ottaa piknik eväät mukaan.

Muita huomioita: Brainstormauksesta on myös muita variaatioita.

Kuvaus: Brainstormaus ryhmällä jaetussa Word-tiedostossa, johon osallistujat voivat vapaasti kirjoittaa ideoitaan. Ideointivaiheen jälkeen voidaan siirtyä ideoiden arvioimisvaiheeseen ja sitten jalostusvaiheeseen.

Ohjeistus työkalun käyttöön: Avaa Word Office 365 käyttöliittymän vasemmasta yläkulmasta. Helsingin yliopiston opiskelijana pääset oikeaan paikkaan vaikkapa Outlook-sähköpostistasi käsin. Luo uusi Word tiedosto.

Klikkaa oikeasta yläkulmasta “share” nappulaa, sitten klikkaa HY opiskelijat & työntekijät kohtaa, jonka jälkeen alle avautuu boksi “allow edit”, klikkaa se valituksi. Sitten jaa linkki muille henkilöille.

Nyt kaikki tämän linkin saaneet HY henkilöt voivat tehdä muokkauksia kyseiseen Word-asiakirjaan.

Luo tämän jälkeen Zoom-tapaaminen, jossa voitte mikrofonien välityksellä höpötellä ja aloittaa ideoinnin.

Ohjeistus pedagogisen tekniikan käyttöön: Brainstormaus eli ideointi kulkee seuraavasti

  • Sovitaan ideointiaika esim. 10 minuuttia.
  • Tämän 10 minuutin ajan kaikki listaavat vapaasti mahdollisimman paljon aiheeseen liittyviä ideoita Wordiin. Heitä paperille se mikä ensimmäisenä mieleen tulee. Tässä kohtaa ideoita ei vielä arvioida tai kritisoida! Kaikki käy.
  • Tämän jälkeen ideointivaihe voidaan toistaa, jos materiaalia halutaan enemmän tai siirtyä eteenpäin prosessissa.
  • Arviointivaihe: Käydään ideoita läpi ja jutellaan niistä. Muistakaa, että nämä ovat vain ideoita. Ollaan kohteliaita.
  • Parhaita ideoita voidaan poimia jatkojalostukseen.
  • Jatkojalostus: toistetaan prosessi parhaiden ideoiden pohjalta, eli ideoidaan uusiksi mutta ottaen huomioon aikaisemmat ideat.

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Tekijät kirjautuvat Helsingin yliopiston tunnuksilla
Vaatiiko ostamista? Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat maksuton
Kuka voi käyttää?


Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä sekä kaikki, joilla Office 365 eli ns. netti Word

Onko käyttökertojen määrää rajattu? Ei
Välineen rajoituksia, puutteita (mikä ei onnistu)
Linkki digityökalun sivuille Microsoft Word

 

Esitystyökalu

Prezi

Mihin käytetty? Verkossa toimiva esitystyökalu, jonka käyttöliittymä mahdollistaa zoomauksen esityksen eri osa-alueisiin (esim. käsitekartan kupliin).

Tavoite: Interaktiivisten ja dynaamisten esitysten luominen. Katso tarkemmin täältä

Esimerkki Prezin käytöstä.
Sisällöllinen tarkoitus Tietoa välineestä
Yhteinen tiedon rakentaminen Väline vaatii rekisteröintiä
Myös maksullinen versio olemassa
Ilmainen versio suppeampi kuin maksullinen
Yhteisen tuotoksen tekeminen Kaikki rekisteröityneet voivat käyttää.
Opettamisen/oppimisen monipuolistaminen Linkki digityökalun sivulle https://www.prezi.com