Reflektointi

Reflektiofasilitaattori

Tavoite: Opiskelutaitojen kehittäminen omiin reunatuntemuksiin tutustumalla. Reflektoinnin avulla opiskelutaitojen kehittäminen. 

2-osainen, itsenäinen reflektiotehtävä, jonka päämääränä on tukea oppimista sekä asiantuntijaksi kasvamista. Tehtävän ohjeistus on verkko-osoitteessa auditiivisesti. Ohjeiden jälkeen kuunnellaan audiotallenne, jonka jälkeen kysymysten avulla prosessoidaan tehtävää. Ensimmäisessä osassa on yksilönäkökulma ja toisessa osassa yhteisöllinen näkökulma.

Mihin käytetty? Omaan reflektointiin;Yhteiseen reflektointiin;Opettamisen/oppimisen monipuolistamiseen. 

Tietoa välineestä  
Vaatiiko rekisteröintiä? Työkalun käytöstä sovitaan Kaisu Mälkin kanssa,  Tampereen yliopisto, kehittäjä ja yhteyshenkilö
Vaatiiko ostamista? Maksuton sopimisen jälkeen.
Kuka voi käyttää? Maksuton Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat, osillistujilla pääsy linkillä
Onko käyttökertojen määrää rajattu? Käyttö liittyy kurssin suorittamiseen, joten käyttöaika on sama kuin kurssin pituus.