Nykypäivän koulumantsaa!

Kuudes (Ja toiseksi viimeinen, huh!) kurssiviikko toi tullessaan uuden matkapuhelimen paikannussovelluksen nimeltään Epicollect5. Pääsimme kokeilemaan sen toimivuutta ja monipuolisuutta ulkona reippaillen. Olipa se hauskaa! Tällainen sovellus on erinomainen työväline esim. kouluopetukseen, sillä sen avulla on mahdollista kerätä koordinaattitietoihin perustuvaa sijaintitietoa. Näen tämän mahdollisuutena tuottaa lapsille/nuorille jotakin uutta ja hauskaa vaikkapa liikunnan oppitunneille. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan tätä oppilaiden kanssa, nykypäivän koulumantsaa! Ihan parasta!

Dataa syntyy ulkoillessa
Ulkoillessamme keräsimme dataa Epicollect5-sovellukseen kävelyreitin varrelta, jolloin arvioimme joka kohdassa samoihin kysymyksiin perustuen mm. kohteen turvallisuutta ja suosittuutta ajanviettopaikkana. Sovellus on helppokäyttöinen, visuaalisesti siisti ja onnistunut, lisäksi tarkasteltavasta kohteesta on mahdollista liittää mukaan sekä kuva, että kommentit. Kätevää!

Interpoloimalla saa aikaan kaunista pintaa
Kaikkien ryhmäkerran opiskelijoiden tallentamien koordinaattispottien tuottama aineisto vastauksineen piirtyi Helsingin seudulle (käsittelimme vain Helsingin seudulle sijoittuvaa tietokantaa), jolloin pääsimme kokeilemaan uutta QGIS työkalua, interpolointia eli toimintoa nimeltä Inverse Distance Weighting (IWD). Nyt kartalla näkyivät koordinaattipisteiden välille interpoloidut arvot, jotka muodostivat jatkuvan pinnan ja kattoivat näin ollen koko tutkimusalueen. Näytti siltä, kuin joku olisi ikään kuin nipistänyt karttaa sormien välissä ja kartta olisi näistä kohdin muuttunut punasävyiseksi eli tässä tapauksessa ei niin turvallisuutta herättäväksi alueeksi. Mielenkiintoista!

Hasardit kotitehtävät?
Kotitehtäväksi saimme tutustua tiedon tuomiseen ulkopuolisesta lähteestä, aiheenamme olivat tällä kertaa erilaiset hasardit. Valitsin itselleni mielenkiintoisimmat eli tulivuoret sekä maanjäristykset. Kuvassa 1 on esitelty kaikki maanjäristykset sekä tulivuorenpurkaukset ennen vuotta 1950, mutta ottaen huomioon, että maanjäristykset ovat vuodesta 1910 alkaen. Toisessa kuvassa (kuva 2) on esitetty samat tiedot, mutta vuodet ovat nyt 1950-2012. Kolmannessa kuvassa on samoin sama aihe, mutta vuosiluvut ovat tällä kertaa 2013-2020.

Kartat ovat onnistuneet mielestäni hyvin, mutta karttojen vertaileminen keskenään on haasteellista ilman asiantuntevaa opastusta, sillä vuosimäärät kuvissa vaihtelevat suhteessa paljon. Toisaalta lähivuosien (kuva 3) järistykset ja purkaukset ovat helpompia todentaa ja asettaa aikajanalle, ja siten verrata muihin kuviin. Kuvan 2 järistysten rypäsmäiset ja nauhamaiset sijoittumiset maailmakartalle ovat konkreettinen osoitus mannerlaattojen olemassaolosta ja vaikutuksista. Lisäpohdinnalle ja -tutkimiselle jää paljon aiheita, ja se on hyvä! Kaiken kaikkiaan tällaisten karttojen tuottaminen oli hauskaa!

Litosfäärilaatoista voit lukea lisää The Geographer online -sivustolta, jonne Ville on blogissaan lisännyt linkin.

Maanjäristysten voimakkuuksia on vertaillut ansiokkaasti Annika omassa blogissaan. Kannattaa lukea!

Kuva 1. Maailman maanjäristykset ja tuolivuorenpurkaukset ennen vuotta 1950. QGIS. Lähde: https://ncedc.org/anss/catalog-search.html  sekä https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/volcano/loc-search

Kuva 2. Maailman maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset vuosina 1950-2012. QGIS. Lähde: https://ncedc.org/anss/catalog-search.html sekä https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/volcano/loc-search
Kuva 3. Maailman maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset vuosina 2013-2020. QGIS. Lähde: https://ncedc.org/anss/catalog-search.html sekä https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/volcano/loc-search

Oppilaiden kanssa pohditaan yhdessä
Kartoista on mahdollista päätellä muun muassa, että maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset syntyvät samoilla alueilla maapallolla. Oppilaiden on helpompaa ymmärtää karttojen perusteella käsiteltävänä olevien ilmiöiden maailmanlaajuinen kokonaisuus sekä oma suhteensa (Suomen sijainti) näiden esiintyvyyteen. Lisäksi karttojen avulla on mahdollista keskustella mm. tutkimusmetodien keksimisestä ja kehittämisestä, sekä tärkeästä historiantutkijoiden työstä, tässä tapauksessa erityisesti järistysten ja purkauksien jättämistä jäljistä maapallolle. Lisäksi ihmisten arkeen ulottuvat vaikutukset nykypäivänä sekä ennaltaehkäisemisen keinot ovat usein mielenkiintoisia pohdinnan kohteita. Maantieteellisesti on lisäksi tärkeää keskustella lasten kanssa mm. mistä maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset johtuvat, mitä tarkoittaa mannerlaatta, mistä laava tulee, mitä se on, miksi järistykset sijoittuvat kartalla nauhamaisesti, miksi ne voivat olla niin voimakkaita jne. Kysymyksiä ja aiheita on loputtomasti.

Mitä netistä löytyy?
Selailin netistä sopivia kohteita lähemmälle tarkastelulle oppilaiden kanssa, koskien juuri maanjäristyksiä sekä tulivuorenpurkauksia, ja löysin muutamia mielenkiintoisia sivustoja. Perustietoa maanjäristyksistä tarjoaa informatiivisella ja selkeällä tavalla Helsingin yliopiston Seismologian Instituutti. Jospa joskus saisimme kouluumme ihkaoikean asiantuntijan kertomaan seismologisista mittauksista ja retkistään tulivuoren “uumeniin”..? Toiseksi voisimme oppilaiden kanssa vierailla Ilta-Sanomien sivuilla ja tutustua maailman vaarallisimpiin tulivuoriin ja keskustella miksi juuri nämä tulivuoret ovat saaneet tappavan luokituksen. Vastapainoksi pelottavalle aiheelle piipahtaisimme Napsu matkailusivustolla tsekkaamassa tällä kertaa, upeimmat tulivuoret! Fuji Japanissa olisi varmasti luokan suosikki! Viimeiseksi, kaiken oppimamme jälkeen, testaisimme osaamistamme Seterra online-pelien parissa. Miten hauska tapa oppia maapallon ihmeellisiä kohteita!

Loppusanat tällä kertaa
Kuvat ovat yksi parhaimmista havainnollistamisen keinoista opettajalle. Lapsen oman päättelyn kehittäminen sekä keskusteleminen lapsen omista ajatuksista ovat parhaimmillaan juuri kuvien avulla. Jokainen tulkitsee kuvaa omalla tavallaan, jolloin on mahdollista osoittaa konkreettisesti erilaisten ilmiöiden ja opittavana olevien asioiden/aiheiden moninäkökulmaisuutta. Näin ollen kartat ovat erityisasemassa maantieteellisten tietojen ja taitojen kasvattamisessa, sekä oman maailmankuvan kehittämisessä.


Luokanopettajan muistilista

+ Epicollect5 käyttöön!
+ Oppilaan maailmankuvan kehittäminen
+ Itsenäinen tiedon etsiminen ja vertaaminen


Lähteet:

Ilta-Sanomat. (14.4.2017). Maailman tappavimmat tulivuoret listattiin – miljoonien ihmisten kodit jatkuvassa vaarassa. Viitattu 25.2.2021. Saatavilla: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005167780.html

Innanen, Annika. (2021). Annikan GIS-Blogi; Harjoitus 6: Maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia kartalla. Viitattu 25.2.2021. Saatavilla: https://blogs.helsinki.fi/anninnan/2021/02/25/harjoitus-6-maanjaristyksia-ja-tulivuorenpurkauksia-kartalla/

Napsu. (6.1.2019). 10 vinkkiä: Maailman upeimmat tulivuoret. Viitattu 25.2.2021. Saatavilla: https://www.napsu.fi/matkailu/uutiset/10-vinkkia-maailman-upeimmat-tulivuoret-886

National Oceanic Atmospheric Administration; National Centers for Environmental Information (NCEI). (2021). Viitattu 24.2.2021. Saatavilla: https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/volcano/loc-search

Northern California Earthquake Data Center. (2021). Viitattu 24.2.2021. Saatavilla: https://ncedc.org/anss/catalog-search.html

Paarlahti, A. (2021). Geoinformatiikan menetelmät 1, kurssimateriaali. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto.

Seismologian Instituutti. (2021). Perustietoa maanjäristyksistä. Helsingin yliopisto. Viitattu 25.2.2021. Saatavilla: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/perustietoa-maanjaristyksista-0#section-54379

Seterra online-pelit. (2021). Vuoret ja tulivuoret. Viitattu 25.2.2021. Saatavilla: https://online.seterra.com/fi/vgp/3047

Väisänen, Ville. (2021). Villen GIS-Blogi; Interpolointia ja hasardeja. Viitattu 25.2.2021. Saatavilla: https://blogs.helsinki.fi/villvais/2021/02/22/interpolointia-ja-hasardeja/

Uutuutena Buffer! On kiva!

”Kääritään hihat ja ruvetaan hommiin!” Näin alkoi kurssikerran 5 etätyöpaja QGIS ohjelmiston parissa. Tutustuimme tällä kertaa muutamaan uuteen analyysityökaluun, joilla voidaan laskea mm. kuinka monta kohdetta on tietyn suuruisen säteen sisäpuolella. QGIS ohjelmiston logiikka alkaa tuntumaan askel askeleelta tutummalta, mutta kokonaisuuden hahmottaminen sekä erilaisten toimintojen muistaminen on edelleen haasteellista. Tehtävien tekeminen etenee parhaiten ohjeita seuraamalla, kohta kohdalta. Haaveilen samoin kuin Ville, että osaisin tuottaa kartan, josta tieto ”pompsahtaa” tulkitsijalle kuin taikaiskusta, kaikki tarvittava olisi yhden klikkauksen päässä. Tällä hetkellä olo on kuin kokilla, jonka kokkaustaidot vaativat reseptin yksityiskohtaisen seuraamisen, vasta kokonaisuuden hallinta tuottaa luovuutta ja muuntelemisen kykyä. Sitä odotellessa ei auta kuin harjoitella.

Keskeisiä työkaluja QGISissä
QGIS ohjelmiston keskeisimpiä työkaluja ovat Attribute table, eli tiedoston taulukkomuotoinen data, ja siellä erityisesti Field calculator, jonka avulla on mahdollista mm. yhdistää tietoa tiedoston sisällä. Tämän laskurin toiminnot ovat loogisia ja helppokäyttöisiä, usein miten. Tiedostojen muokkaamiseen liittyvät olennaisesti myös Properties työkalukokonaisuuden toiminnot, joiden avulla on mahdollista muodostaa mm. erilaisia taulukointeja ja värityksiä, kuten aiemmissa blogeissa tutut koropleettikartat.

QGIS työskentelyssä keskeisiä työkaluja ovat myös erilaiset Select Features työkalut, joilla on mahdollista valita kohteita erilaisin perustein lähempää tarkastelua varten. Näistä tämänkertaisella kurssikerralla enimmäkseen käytössä oli Select by Location, jonka avulla voi valita kartalta alueen sijainnin perusteella. Lisäksi tällä viikolla ahkerassa käytössä oli Statistics tietoruudukko QGIS ohjelmiston vasemmassa reunassa, josta on mahdollista tutkailla tiedostojen yksityiskohtaisia lukuja yleisellä tasolla sekä valittujen arvojen (Selected features only) perusteella.

Mainitsen vielä käyttökelpoisuuden nimissä Join attributes by location -työkalun, sillä tämän työkalun avulla on mahdollista luoda uusi layer eli tiedosto, joka sisältää vain valitut arvot jostakin käsiteltävänä olevasta tiedostosta. Näin ollen on helpompaa tarkastella tutkittavana olevia kohteita ja yhdistellä tietoa. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, että ”täpät” menevät oikeisiin valintaruutuihin. Ja kaiken kaikkiaan kannattaa myös tarkastaa käsillä olevan karttaprojektio.

Kurssikerta vitonen
Viikolla 5 teimme useita harjoituksia pääasiassa Buffer työkalulla. Bufferin eli puskurivyöhykkeen avulla voidaan määrittää halutun kokoinen alue/vyöhyke kohteena olevan tietokannan kohteille ja laskea mm. tämän säteen sisäpuolelle jäävien arvojen summa. Perinteinen tehtävä oli esim. laskea eli bufferoida lentokentän ympärillä asuvien ihmisten lukumäärä kahden kilometrin säteellä. Bufferin rinnalla käytimme myös Clip-työkalua eli geoprosessointityökalua, joka vertaa kahta aluemuotoista aineistoa toisiinsa ja leikkaa kohdetietokannasta paloja kuin piparkakkumuotti. Näin on mahdollista mm. laskea kahden alueen päällekkäisen osan tietoja.

Tämän kurssiviikon kotitehtävien vastaukset ovat jokseenkin samat kuin Tapiolla, joten olen todennäköisesti jossakin kohdassa onnistunut tuottamaan oikeaa tietoa aiheesta. Taulukot vastauksineen ovat tässä (klikkaa taulukkoa, näkyy paremmin):

Miten menee omasta mielestä?
Tässä lyhyt läpileikkaus QGISin minulle tällä hetkellä tutuimpiin työkaluihin ja toimintoihin. Tai ainakin näiden kanssa olen ”hinkannut” karttoja sekä tiedostoja jo useamman tunnin ajan. Ei siis ole itsestään selvää (vieläkään), että muistaisin käyttää juuri oikeaa työkalua, mutta pikkuhiljaa ne alkavat hahmottua ensimmäisen kurssikerran järkytyksestä huolimatta.

Osaan tuoda erilaisia aineistoja ohjelmaan, liittää niitä yhteen, tarkastella rasteriaineistoja ja vektoriaineistoja, luoda erilaisia karttoja ja bufferoida. Veikkaan, että olemme kurssilla tutustuneet vasta hyvinkin perustoimintoihin ja uusia elementtejä olisi tarjolla vielä runsaasti. Se mitä QGIS ohjelmiston kanssa todella tarvitsee, on kertausta, kertausta ja kertausta. Ja sitähän on ollutkin tarjolla. Jos saisin toivoa yhden asian, toivoisin (pitkän) listan erilaisista eteen tulevista tilanteista QGIS ohjelmistossa ja ratkaisuiksi sopivista työkaluista.


Luokanopettajan muistilista

+ Bufferointia manuaalisesti kartalta
+ Etäisyyksien laskeminen ja hahmottaminen
+ Lasten QGIS?


Lähteet

Paarlahti, A. (2021). Geoinformatiikan menetelmät 1, kurssimateriaali. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto.

Turpeinen, Tapio. (2021). Tapion Kurssiblogi; 5: Pit stop analyysien merkeissä + itsereflektointia. Viitattu 23.2.2021. Saatavilla: https://blogs.helsinki.fi/tapiotur/2021/02/19/5-pit-stop-analyysien-merkeissa-itsereflektointia/

Väisänen, Ville. (2021). Villen GIS-Blogi; Bufferointia ja putkiremonteja. Viitattu 23.2.2021. Saatavilla: https://blogs.helsinki.fi/villvais/2021/02/19/bufferointia-ja-putkiremontteja/