Yhteiskoulutushanketta koronan aikaan

Työpaikkani Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin (Mikkelin yksikkö) on mukana syksyllä 2019 käynnistyneessä ”Yrittäjyyskasvatuksesta elinvoimaa Etelä-Savoon” -yhteiskoulutushankkeessa. Hanketta ja sen hakua valmisteltiin pitkään, ja sen käynnistyttyä vuosi sitten, ryhdyimme vauhdikkaasti suunnittelemaan monipuolista koulutustoimintaa ja kehittämispilotointeja vuotta 2020 varten.

Vuosi 2020 käynnistyikin lukuisilla erilaisilla koulutuksilla, mutta maaliskuussa 2020 kaikki lähikoulutus/palaverointi pysähtyivät Covid 19-pandemian vuoksi kuin seinään – kuten koko maailma. Omalla kohdallani se tarkoitti sitä, että minun ja XAMKin hankkeeseen palkkaaman TKI-asiantuntijan kanssa suunnittelemamme Pieksämäen lukion lähiopetuksena toteuttava työelämäkurssi peruuntui. Silti olemme onnistuneet näissä poikkeusoloissakin edistämään hanketta. Haluankin nyt seuraavaksi kuvata muutamia yhteiskoulutushankkeen best practises -ratkaisuja nyt koronan aikana.

Anna pienille & ketterille tiimeille toimintavapauksia

Muutimme suunnitelmiamme pikaisesti ja muokkasimme tämän Pieksämäelle suunnitellun lähiopetuskurssin konsepteista ”Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä” -verkkokurssipilotin Mikkelin ja Pieksämäen lukioiden opiskelijoille. Tämä pilotti suunniteltiin ja toteutettiin maalis-toukokuun 2020 aikana. Meitä auttoi tässä muuttuneessa tilanteessa ja nopeassa reagointivastineessamme se, että saimme tähän projektiin lähes vapaat kädet. Suunnitelmien muuttuessa yhteiskoulutushankkeen kannattaa tarjota pienille ketterille tiimeilleen mahdollisuuksia ja vapausasteita rakentaa omanlaisia opetuskokeilujaan.

Toteutettujen pilottien kriittinen arviointi ja jatkokehittäminen

Voi olla, että muuttaessamme lukiokurssimme digitaaliseksi me teimme kurssista samalla aavistuksen verran liian monivaiheisen ja erilaisia tehtäviä sisältävän. Tämä on melko yleistä silloin, kun ”yritetään tehdä jostain kurssista hyvä verkkokurssi”. Seuraavaksi ryhdyimme jo kesän 2020 aikana pohtimaan kurssin seuraavaa verkkoversiota, joka tällä kertaa suunnattaisiin paikallisten ammattikoulujen opiskelijoille. Tässä vaiheessa yritimme huomioida ensimmäisen verkkokurssiversiomme kehittämiskohdat opiskelijapalautteen pohjalta ja muokata kurssia enemmän ammattikouluopetuksen suuntaan. Myös tämä oli tärkeä kehitysvaihe, koska nopeaa pilotointia tulee seurata kriittinen arviointi ja ”tuotteen” kehittäminen havaittujen epäkohtien tai parannusehdotusten pohjalta.

Toteutuksen viimeistely koulutusasteen asiantuntijoiden kanssa

Olemme nyt syyskuussa 2020 esitelleet kesän aikana valmistelemiamme kurssisuunnitelmia ammattikoulujen edustajille niin Savonlinnassa, Pieksämäellä kuin Mikkelissä. Emme olisi voineet aloittaa tätä viimeistelytyötä ilman ammattikoulutuksen omia asiantuntijoita. Vaikka yksittäiset henkilöt ja tiimit toimisivat niin nyt poikkeusoloissa kuin ”normaaleina aikoinakin” hyvinkin aktiivisesti, niin silti ideoiden viimeistely ja etenkin niiden toimeenpano kannattaa toteuttaa yhteistyössä aina sen koulutustason asiantuntijoiden kanssa, johon toteutettu koulutusratkaisu suunnataan.

Hyvät henkilösuhteet – myös koronapandemian aikana

Olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet tässä yhteiskoulutushankkeessa säilyttämään tahtotilamme ja toimintakykymme korkealla. Erityisesti nykyisissä poikkeusolosuhteissa yhteistyötä sulavoittavat ja helpottavat yksittäisten henkilöiden hyvät henkilösuhteet eri koulutusorganisaatioissa toimiviin kollegoihinsa niin Mikkelissä kuin koko maakunnassamme. Rento, kannustava ja huumorintajuinen ilmapiiri rohkaisevat ideoimaan yhdessä niin, etteivät sitä haittaa edes mahdolliset pelot parhaiden ideoiden kaappauksesta. Tässä ovat avuksi myös aikaisemmat hyvät kokemukset mahdollisista aiemmista yhteistyöhankkeista. Hyvät ja välittömät henkilösuhteet edistävät ymmärrystä siitä, että olemme soutamassa yhteisessä hankeveneessä kohti yhteistä tavoitetta.

Tätä kirjoittaessani (maanantaina 14.9. iltapäivällä) Mikkelin kaupunki ilmoitti siirtyvänsä taas tiistaista 15.9. eteenpäin kahdeksi viikoksi etäopetukseen. Suuntaankin nyt lämpimät ajatukseni kaikille koululaisille, opiskelijoille ja myös opetushenkilökunnalle –  kyllä tästäkin selvitään!

Kirjoittaja Pekka Hytinkoski työskentelee pedagogisena suunnittelijana Ruralia-instituutin Mikkelin toimipaikassa.

Yrittäjyyskasvatuksesta elinvoimaa Etelä-Savoon -yhteiskoulutushankkeen tavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja -valmiuksien kehittymistä”. Hanketta hallinnoi XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina toimivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin lisäksi Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Ammattiopisto SAMIedu) ja Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto. Hankkeessa on mukana myös Etelä-Savon alueen lukioita.