Seminaari ja projektityön päättäminen

Alkuperäinen aiheemme oli Kariston alueen hulevesien hallintamenetelmien arviointi, mutta projetkityön edetessä päätimmekin keskittyä pelkästään Kivipuron viivytysaltaan ja kosteikon arviointiin. Koska aikataulu oli tiukka, rajasimme aihetta vielä vähän enemmän, keskittyen kosteikon arviointiin maaperän, hydrologian ja kasvillisuuden osalta. Halusimme myös kertoa hieman hulevesistä, mutta aiheen ollessa monille jo tuttu päätimme käsitellä sitä vain pintapuolisesti.

Opiskelemme kaikki eri oppilaitoksissa ja eri paikkakunnilla, joten yhteydenpitomenetelmänä meillä oli pääosin Skypessä pidettävät verkkopalaverit. Aluksi palaveroimme kerran viikossa, mutta työn edetessä pidimme palavereita muutaman päivän välein. Lisäksi käytimme yhteisenä työalustana Google Drivea ja pidimme yhteyttä vielä Whatsapp-keskusteluryhmän avulla. Kommunikaatiomme oli sujuvaa, ja pysyimme hyvin asettamassamme aikataulussa.

Projektityössä haastavaa oli se, että opiskelemme kaikki eri aloilla, ja erot pohjatiedoissamme olivat merkittäviä. Projektityön sisältöä miettiessämme otimmekin huomioon omat erikoisosaamisemme sekä kiinnostuksenkohteemme. Mielestämme saimmekin aikaiseksi hyvän ja monipuolisen kokonaisuuden, joskin hieman pidempi kurssiaika olisi mahdollistanut vielä perusteellisemman tutustumisen aiheeseen.

Tiedonhaussa haastavaksi muodostui ajankohtaisen tiedon löytäminen. Kariston alueen kaavoitusvaiheesta löytyy paljon tietoa, mutta tutkimustietoa esimerkiksi Kivipuron kosteikon toiminnasta olikin paljon hankalampaa löytää. Olimmekin yhteydessä muutamiin ympäirstöviranomaisiin ja saimme näin hieman ajankohtaisempaa näkökulmaa aiheeseen.

Oli mielenkiintoista pohtia Kivipuron kosteikon toimivuutta, sillä kosteikkojen ollessa kasvava ympäristötrendi on toisinaan haastavaa löytää niiden toimivuutta kritisoivaa tutkimustietoa. Olisikin mielenkiintoista ajan kanssa perehtyä tarkemmin aiheeseen ja vertailla eri kosteikoista saatuja tuloksia.

Olisimme voineet esityksessämme tiivistää asiaa vielä enemmän niin, että esitys olisi ollut hieman lyhyempi. Tämä olisi ollut mahdollista nipistämällä yleistiedosta ja keskittymällä enemmän itse arviointiosioon. Blogikirjoitusten suhteen oli hieman epäselvyyttä siitä minkälaista sisältöä toivottiin ja huomasimmekin jälkeenpäin että blogikirjoituksemme olisivat voineet olla perusteellisempia. Olemme ottaneet näistä asioista opiksemme tulevaisuuden esityksiä ja projektitöitä ajatellen.

Yhteinen blogialusta oli kuitenkin kiva idea, sillä sitä kautta saattoi seurata muiden projektitöiden edistymistä. Seminaaripäivänä olikin mielenkiintoista päästä näkemään mitä muut ryhmät olivat käytännössä puuhanneet kurssin aikana. Seminaaripäivän olisi kuitenkin voinut kenties jakaa kahdelle päivälle, sillä loppupään ryhmien osalla ilmassa oli valitettavasti jo vähän levottomuuden tunnetta. Lisäksi informaatiotulva oli melkoista, ja tuntui että esityksiin pääsi mukaan vain pintapuolisesti. Hieman löysempi esitysaikataulu olisi kenties tarjonnut mahdollisuuden tutustua aiheisiin paremmin.

Haluamme vielä kiittää tuutoriamme Suvia, joka on ollut projektissamme aktiivisesti mukana alusta alkaen, antanut meille hyviä neuvoja ja parannusehdotuksia, sekä auttanut meitä pitämään homman kasassa ja määränpään mielessä.

Tsemppiä kaikille lopputenttiin ja antoisaa kesää!

– Kivipuron kosteikon tiimi eli Emmi, Ida ja Vili

Kivipuron kosteikko ja viivytysallas Kuvat: Ida Pohjanlehto
Kivipuron kosteikko ja viivytysallas
Kuvat: Ida Pohjanlehto

 

Tietoa kirjoittajasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *