Jälkipuintia

Kurssi on viimeistä silausta vaille valmis ja on jälkipuinnin aika; missä onnistuimme ryhmän työskentelyn ja projektin etenemisen osalta ja missä jäi kehitettävää. Lähtökohtaisesti työskentelyämme haastoi se spatiaalinen tosi asia, että kaikki ryhmäläisemme asuvat eri paikkakunnilla ja opiskelevat osin eri pääaineissa. Tämä toi mukaansa se, että pohjatietomme poikkesivat selvästi toisistaan, mikä konkretisoitui prosessin edetessä työskentelymuotojemme valikoitumisessa kunkin erikoisosaamisen mukaan. Seurauksena olikin se, että projektityön aiheen rajauksesta lähtien huomioimme ryhmäläistemme erilaisia kiinnostuksen ja osaamisen kohteet.

Projektityömme käynnistyi konkreettisella kenttäreissuilla tutkimuskohteenamme olevaan Sopenkorven teollisuusalueelle, mikä käynnisti hyvin prosessin etenemisen; perusolemukseltaan alue tuli meille tutuksi ja saimme jaettua vastuualueita aineistonhankinnan suhteen. Kuitenkin hyvin käynnistyneestä alusta huolimatta jossain vaiheessa prosessia tulivat realiteetit vastaan aikataulujen suhteen, sillä kevät on kiireistä aikaa opiskelijalle: loput kurssit pitäisi saada suoritettua loppuun kesätöiden jo vaatiessa osan ajasta.

Kurssin aikataulutus onkin asia, johon ryhmäläistemme mielestä voisi jatkossa paneutua kurssin suunnittelun suhteen. Ehdotammekin kurssille varatun aikavälin pidentämistä esimerkiksi kahden periodin mittaiseksi, mikä voisi tuoda kaivattua lisäaikaa projektin perusteellisempaan työstämiseen. Aineistoa on runsaasti käytettävissä (kunhan sen vain ensin löytää), ja ehkä haasteena on löytää kaikesta tiedonpaljoudesta se punainen lanka. Punaisen langan löytäminen ja kokonaisuuksien muodostaminen nimenomaisesti vaatisivat aikaa ympärilleen.

Aika teki meille tepposet myös seminaariesityksessä, sillä asioiden tiivistäminen oli edennyt meidän esityksessä vähän jo liiallisuuksiin. Otimme 20 minuutin esitysajan vähän liiankin tosissamme, yksinkertaistimme esitysmateriaalin ja kiirehdimme esityksen läpi aikamoisella tempolla (liekö johtui jännityksestä?). Kysymysmerkiksi hiukan jäi, saiko yleisö muodostettua minkäänlaista kokonaiskuvaa Sopenkorven maaperän pilaantumisen tilasta. Tulevia esityksiä varten päteekin meidän kohdalla vanha sananlasku ”maltti on valttia”. Blogikirjoituksien suhteen tilanne oli sama kuin seminaariesityksessä, sillä tiivistimme asiamme jälleen ehkäpä turhankin kovalla kädellä. Taustalla oli se, ettemme olleet täysin tietoisia blogitekstien sisältövaatimusten suhteen ja huomasimme jälkikäteen, että tekstit olisivat vaatineet perusteellisempaa otetta. Näiden asioiden oppiminen jatkuu seuraavissa projekteissa!

Yhteinen blogialusta oli kuitenkin mielestämme hyvä idea niin tiedonhaun kuin –välityksenkin kannalta, sillä se loi ikään kuin vertaistuen muiden ryhmien prosessien etenemisen suhteen. Seminaarissa sitten oli todella mielenkiintoista nähdä kaikkien ryhmien uurastuksen lopputuotteet esitysten muodossa. Kuitenkin seminaarin aikataulua olisi voinut keventää esimerkiksi aloittamalla sen jo aiemmin päivällä ja rytmittämällä tauoilla. Löyhempi aikataulu siis kenties olisi tuonut mahdollisuuden syventyä esitelmiin hieman tuoreimmin silmin ja korvin.

Prosessin edetessä oli virkistävää huomata, asiantuntija-asemassa olevien tahojen kiinnostus opiskelijoiden kurssiprojektia kohtaan sekä heidän aito halunsa jakaa omaa asiantuntemustaan meidän kanssamme. Erityiskiitos ELY-keskuksen avusta! Nimenomaan oma kiinnostus aihetta kohtaan vei prosessia eteenpäin, minkä mahdollisti aiheen vapaavalintaisuus. Lopputuotteesta ja koko prosessista sai tehtyä omanlaisensa ryhmäläisten mieltymysten mukaan ja ryhmätyömme olikin poikkitieteellisestä työskentelyä parhaimmillaan! Lisäksi eri alojen lähestymistavat ja työmenetelmät karttatyöskentelystä konkreettiseen aineistohakuun toivat työhön moniulotteisuutta. Mielestämme prosessimme toteutti tutkimustyön periaatetta aidoimmillaan; tutkimuksen hyödynnystä tulevaisuuden Sopenkorven suunnittelussa.

Lopuksi suuret kiitokset niin tuutorillemme Vilille, muille kurssista vastaaville kuin kanssaopiskelijoillekin ja oikein rentouttavaa kesää kaikille!

Tietoa kirjoittajasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *