Vastuutehtävät Ympäristövaliokunnassa 2022-2023

AVOIMET PESTIT Yhteisövastaava ja kampanjakoordinaattori. Näiden pestien esittelyt alempana. Voit hakea näihin pesteihin lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen hyynymparistovaliokunta[at]gmail.com 12.2. mennessä. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana! Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, voit olla yhteydessä puheenjohtajaan (aaro.sariola[at]helsinki.fi), Facebookissa HYYn Ympäristöasiat tai Instagramissa hyy_ymparisto. PUHEENJOHTAJA Puheenjohtaja koordinoi valiokunnan toimintaa ja kokousten järjestämistä. Hän laatii kokouskutsut ja esityslistat. Muihin puheenjohtajan […]

Committee positions in 2022-2023

OPEN POSITIONS Community coordinator and campaign coordinator. Description of these positions below. You can apply for these positions by sending an application to hyynymparistovaliokunta[at]gmail.com by 12.2. We will go through the applications already during the application period! If you have any questions, you can send a message to the chair (aaro.sariola[at]helsinki.fi), on Facebook HYYn Ympäristöasiat […]

Miljöutskottets funktionärsposter 2022-2023

ÖPPNA POSTER Föreningsansvarig och kampanjkoordinator. Du kan anmäla dig för de här posterna genom att skicka en ansökning till hyynymparistovaliokunta[at]gmail.com vid 12.2. Vi ska överse ansökningar redan under ansökningstid! Om du har frågor kan du skicka ett meddelande till ordföranden (aaro.sariola[at]helsinki.fi), på Facebook HYYn Ympäristöasiat eller Instagram hyy_ymparisto. ORDFÖRANDE Ordförande koordinerar utskottets verksamhet och ordnar […]