Categories
Geoinformatiikan menetelmät

(Toinen) Ensimmäinen kurssikerta

Okei, kokeillaas uudestaan. Viime vuonna sain kokonaisen yhden blogitekstin tehtyä, mutta sentään se tarkoittaa, että blogialusta on tällä kertaa edes vähän tuttu.

Ensimmäisen kurssikerran sisältö vastasi viime vuoden sisältöä, joten olin jo kertaalleen tehnyt nämä kartat. Jos lukijoita kiinnostaa, viime vuoden karttani löytyvät edellisestä blogipostauksestani. Niitä on ainakin omasta mielestäni hauska verrata: ensinnäkin tänä vuonna sain kartan reunuksen olemaan suorassa suhteessa karttaan.

Toisekseen otin oppia viime vuoden ohjeistani ja jätin Itämeren syvyyskäyrät merkitsemättä, jolloin kartta on mielestäni helppolukuisempi. Kartanhan on tarkoitus esittää Itämerta reunustavien valtioiden osuuksia Itämeren typpipäästöistä. Syvyyskäyrät eivät mielestäni tuo siihen lisäselvennystä.

Kolmanneksi, tällä kertaa järvien rajaus- ja täytevärit ovat samat ja sen ansiosta järvien väri kartalla vastaa legendan väriä. Viime vuonna olin asettanut järvien reunavärin erisävyiseksi siniseksi, jolloin pienen pinta-alansa takia suurin osa järvistä näytti kokonaan reunojensa värisiltä.

Toisaalta tällä kertaa järvien ja HELCOM-merialueen värit ovat todella lähellä toisiaan. Niiden selkeämpi erottaminen auttaisi ehkä kartan luettavuutta. Lisäksi mittakaavan asettelua olisi voinut vielä hienosäätää. Itseäni häiritsee hieman, että valtioiden rajat kulkevat tekstin ”500 km” alta.

Kuva 1. Itämeren valtioiden osuudet typpipäästöistä (%)

Tekninen toteutus oli tällä kertaa hieman helpompaa, koska minulla oli viime vuoden kurssin alku pohjalla. En siis avannut QGISiä aivan ensimmäistä kertaa. Toisaalta olen edelleen vitkuttelun mestari, ja tein tänäkin vuonna kotitehtävän vasta viime hetkellä ennen seuraavaa kurssikertaa.

Kuva 2. Eläkeläisten osuus (%) kunnittain vuonna 2015.

Valitsin Kunnat-kartasta visualisoitavaksi eläkeläisten osuuden kunnittain. Tällä kertaa muistin paremmin, mistä liukuvärin saa kartalle. Lisäksi tässäkin kartassa on reunat (toisin kuin viime vuonna)! Kartan pohjoisnuoli on hieman vinossa, jottei Suomen tarvitse. Muutin siis käytetyn koordinaattijärjestelmän ETRS89 LAEA:ksi, jolloin Suomineito näytti olevan etukenossa. Layout-lehdellä sitten muutin kartan kallistuskulmaa visuaalisesti miellyttävämmäksi. Onneksi QGIS käänsi pohjoisnuolta vastaavan verran automaattisesti!

Kartta on mielestäni helppolukuinen myös lähdemateriaalia tuntemattomille. Eläkeläisten jakautuminen maassamme seurailee suurin piirtein kaupunkien sijoittumista: Niissä kunnissa, joissa on isompia kaupunkeja, eläkeläisiä on suhteessa vähemmän. Kaupungit tarjoavatkin työpaikkoja, joten on loogista, että niissä asuu enemmän työikäisiä. Suomen sisäisen muuttoliikenteen seurauksena työikäiset muuttavat kaupunkeihin, kun taas eläkeläiset jäävät maaseutumaisiin kuntiin. Niinpä eläkeläisten suhteellinen osuus haja-asutusalueiden väestöstä on suurempi.

One reply on “(Toinen) Ensimmäinen kurssikerta”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *