Sambia-hanke 2014-2016

KEHITYSYHTEISTYÖHANKE ITÄ-SAMBIASSA 2014-2016

HANKE ON PÄÄTTYNYT

HYY on tukenut Itä-Sambiassa toimivan Eastern Province Women Development Association EPWDA:n naisten ja tyttöjen oikeusneuvontahanketta vuosina 2007-2010 ja naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksien hanketta 2011–2013. Yhteistyökumppani EPWDA toimii kattojärjestönä kahdeksan Itä-Sambian läänin naisjärjestölle.

Vuosien 2014-2016 Tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyden ja elämänlaadun parantaminen Itä-Sambiassa –hanke oli jatkoa vuosien 2011-2013 hankkeelle ja pureutui ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan kautta lisääntymis- ja äitiysterveyden ongelmiin. Hankkeen tavoitteena oli teiniraskauksien ja aikaisten avioliittojen ehkäiseminen sekä raskaana olevien nuorten auttaminen.

Teiniraskaudet ja aikaiset avioliitot aiheuttavat vakavia ongelmia Itä-Sambiassa. Hanke tähtäsi teiniraskauksien ja aikaisten avioliittojen ehkäisemiseen koulua käyville nuorille suunnatun osallistavan seksuaalikasvatusdraaman avulla. Koulupudokkaille suunnattujen keskusteluryhmien avulla pyrittiin saamaan nuoret takaisin koulutielle raskaudesta huolimatta. Vanhempia ja paikallisten kylien johtajia koulutettiin aikaisten avioliittojen lainvastaisuudesta, näiden liittojen haitallisuudesta sekä tyttöjen koulunkäynnin tärkeydestä. Hankkeella pyrittiin vähentämään koulupudokkaiden määrää yhdessä hallituksen politiikkaohjelman kanssa, joka mahdollistaa nuorten äitien paluun kouluun.

Hankkeeseen kuului myös maaseudulla asuvien nuorten äitien ja raskaana olevien naisten auttaminen. Hanke täydensi valtion virallisia ponnistuksia perustamalla Safe Motherhood Action -ryhmiä seuduille, jossa niitä ei vielä ollut. Ryhmien avulla nuoria äitejä ja raskaana olevia naisia motivoitiin jatkamaan koulunkäyntiä, tiedotettiin heille kuuluvista oikeuksista, hallituksen kouluunpalaamisen ohjelmasta ja terveyspalvelujen käytön tärkeydestä.

Safe Motherhood Action -ryhmien ja vapaaehtoisten yhteisökouluttajien vetämien keskustelutilaisuuksien avulla kohdehenkilöt saivat itsevarmuutta, tietoa seksuaalioikeuksistaan ja uusia elämäntaitoja selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Kolmelle perustettavalle Safe Motherhood Action-ryhmälle jaettiin polkupyöräambulanssit ja he kouluttivat raskaana olevia naisia ja nuoria äitejä lisääntymisterveydestä. Raskaana olevia naisia koulutettiin terveyspalveluiden tärkeydestä ja turvallisesta synnyttämisestä klinikoilla. Näitä asioita opetettiin kohderyhmille myös draaman ja ryhmäkeskustelujen kautta.

Hanke on päättynyt! Hankkeessa viimeisimpänä koordinaattorina toimineen Marketta Vuola kirjoitus aiheesta löytyy Kimppu-verkkolehdestä.

Lämmin kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille, sen toimintaa tukeneille ja hankkeen kehityskaarta seuranneille!

 

EPWDAn alajärjestön jäseniä Mwasessa