Tue toimintaamme

Lahjoittamalla HYYn kehitysyhteistyöhankkeelle edistät tasa-arvoista ja yhdenmukaista koulutusta Mosambikissa.

 

Rahankeräyslupa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle (HYY) on Poliisihallituksen toimesta myönnetty rahankeräyslupa RA/2020/186. Lupa on voimassa koko Suomen alueella poislukien Ahvenanmaa.

Kerätyt varat käytetään tukemaan HYYn kehitysyhteistyöhanketta Mosambikissa ja globaalikasvatustyötä Suomessa.

Mosambikissa toteutettava hanke tapahtuu yhdessä paikallisen kansalaisjärjestön Associação PROGRESSOn kanssa. Hankkeen tarkoitus on parantaa tyttöjen ja erityistarpeisten nuorten oppimistuloksia ja siten ehkäistä heidän koulupudokkuuttaan.

Kehitysyhteistyöhanketoiminnassa kerättäviä varoja käytetään koulutusten ja työpajojen järjestämiseen, viestintämateriaalien tuottamiseen kohdemaassa, hankkeen tutkimustyöhön, hankkeeseen liittyviin hankintoihin sekä hanketyöntekijöiden henkilöstökuluihin.

Lisäksi kerättäviä varoja käytetään globaalikasvatustyöhön Suomessa ja se sisältää ylioppilaskunnan hankkeista ja toiminnan keskeisistä teemoista viestimistä, erilaisten tapahtumien ja työpajojen järjestämistä sekä kehitysyhteistyöteemaviikkojen järjestämistä yliopistokampuksilla.

Varoilla katetaan puhuja-, tila- ja tarjoilukuluja, ja tapahtumatoiminnan järjestämiskuluja, sekä sosiaalisessa mediassa tiedottamisesta aiheutuvia kuluja.

Varoja voidaan käyttää hanketyöstä ja muusta kehitysyhteistyötoiminnasta aiheutuviin välittömiin seuranta-, suunnittelu- ja kokouskuluihin Suomessa.

Lahjoitustili 

FI17 1573 3000 0122 51, NDEAFIHH

 

Kiitos kun lahjoitat!