Kohti kestävämpää viestintää

Kohti kestävämpää viestintää -projektissa toteutetaan vastuullisuusviestintä-teemainen tutkimuskokonaisuus Lahden alueen yrityksissä syksyn ja talven 2020-2021 aikana. Lahti on EU:n ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Hanketta tukevat Kestävä Lahti -säätiö sekä Lahden teollisuusseuran säätiö ja sen toteuttamisesta vastaa HY:n organisaatioviestinnän työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio.

Projektin tavoitteena on

  • Kartoittaa ja rakentaa ymmärrystä millaista on Lahden alueen yritysten vastuullisuusviestintäosaaminen sekä
  • miten tätä osaamista voidaan määrittää ja kehittää kohti kestävää viestintää.

Tavoitteenamme on, että alueen yritykset voisivat tulostemme avulla tunnistaa omia vastuullisuusviestinnän kehittämiskohteitaan. Lisäksi aluekehittämisestä vastaavat tahot saisivat ainutlaatuisen näkymän siihen, millaista kestävän viestinnän osaamista yrityksissä on tällä hetkellä ja mihin suuntaan sitä tulisi kehittää. Syntyvä aineisto sekä kehiteltävä pilottimittaristo tarjoavat mahdollisuuksia pitkäkestoiseen yhteistyöhön laajemminkin pk-sektorin viestintävalmiuksien kehittämiseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä sähköpostilla: outi . ihanainen-rokio @ helsinki . fi