Vastuullisuuden omakuva vastanneissa yrityksissä

Kyselyssä kartoitettiin vastanneiden yritysten vastuullisuuden ilmentymiä viidestä eri näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin valitsemaan ne kohdat, jotka kuvaavat yritystä erittäin hyvin. Tämä positiivisesti ladattu mittaristo oikeastaan kartoittaa, millaista vastuullisuuden omakuvaa vastanneet yritykset ylläpitävät – osaltaan ehkä tavoittelevat. Tämän mittarin tehtävänä oli ennen kaikkea nostaa esiin niitä näkökulmia, joihin vastanneet yritykset haluavat vahvasti leimautua.

Miltä tämä omakuva sitten vastanneissa yrityksissä näytti?

Eniten valintoja keräsivät nämä ”Kuvaa yritystä erittäin hyvin” -väittämät:

 • Tuotteemme ja palvelumme kannustavat kestävämpään kehitykseen.
  30 valintaa, 68% 44stä osioon vastaajasta
 • Toimintamme on läpinäkyvää asiakkaille ja sidosryhmille.
  29 valintaa, 66% 44stä
 • Yhteiskunnallinen vastuu on meille erittäin tärkeää.
  29 valintaa, 66% 44stä
 • Pyrimme tuottamaan jatkuvasti vähemmän jätettä.
  28 valintaa, 64% 44stä

Vähiten valittiin näitä väittämiä:

 • Panostamme vastuullisuusviestintään rekrytoidessamme.
  4 valintaa, 9% 44stä
 • Käytämme sanaa ”vihreä” markkinoinnissamme.
  11 valintaa, 25% 44stä
 • Tuotamme vastuullisuusraportointia vuosittain.
  12 valintaa, 27% 44stä
 • Henkilöstömme edellyttää yritykseltä vastuullisuusviestintää.
  13 valintaa, 30% 44stä
 • Viestimme ulospäin ympäristötavoitteistamme.
  13 valintaa, 30% 44stä

Yhteen vedettynä tulokset osoittavat, että vastanneet alueen yritykset:
– kokevat tuottavansa enemminkin kestävän kehityksen kuin vihreitä tuotteita ja palveluita
– kokevat yhteiskunnallista vastuuta
– kokevat toimivansa läpinäkyvästi asiakkaille ja sidosryhmille päin
– panostavat kierrättämiseen ja resurssitehokkuuteen.

Omakuvassa painottuvat siis läpinäkyvyys ja yhteiskunnallisen vastuun kokeminen. Tämän mukaan väite ”yrityksen toiminta on läpinäkyvää” kuvaa erittäin hyvin kahta kolmasosaa vastaajien näkemystä yrityksestään. Kuitenkin vain noin kolmasosa vastaajista on valinnut jonkin sidosryhmän odottavan jotain vastuullisuuteen liittyvää yritykseltä.

Vastuullisuuden omakuvaa värittivät myös toimialaerot. Vihreä -sanaa markkinoinnissa käyttävät lähinnä teollisuusyritykset (50% toimialan valinneista valitsi ”Käytämme sanaa ”vihreä” markkinoinnissamme” kuvaavan yritystä erittäin hyvin).

Kuluttajakaupan toimijoilla sen sijaan painoittui ”Viestimme ulospäin ympäristötavoitteistamme”  (50% toimialan valinneista valitsi tämän).

Monipuolisin kuva oli palvelut yrityksille -toimialalla, jossa valittiin monipuolisimmin eri vastuullisuusilmentymiä mutta eniten (jälleen 50%) painoittui ”Päämiehemme edellyttävät vastuullisuutta kaikessa toiminnassa. ”

Selkeä yhteinen kehittämiskohde nousee tuloksista esiin. Näyttäisi siltä, että tässä otoksessa vastuullisuuden ja rekrytointiviestinnän välillä on kovin heikko yhteys. Vain muutamalle vastaajalle (4 valintaa) vastuullisuus on erittäin tärkeä elementti rekrytointiviestinnässä. Tuloksissa yllätti myös melko harvan mainitsema ”Henkilöstömme edellyttää vastuullisuusviestintää” (13 valintaa).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *