Toiminta

Työpöydällä iPad, dokumentteja sekä sakset, tusseja ja kirjoittava käsi.

Kielikeskus on kielenopetuksen ja -tutkimuksen asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot, tukea opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kansainvälistymistä sekä tarjota monipuolisia kielten ja viestinnän palveluja.

TAVOITTEITA JA KEHITTÄMISKOHTEITA

Vuosi 2021 oli yliopiston strategian 2021-2024 ja Kielikeskuksen toimeenpanosuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kielikeskuksen toimeenpanosuunnitelman tavoitteena on monipuolistaa ja digitalisoida viestintä- ja kieltenoppimista sekä tarjota opiskelijoiden substanssiopintoja ja tulevaa työelämää tukevia laajoja ja monipuolisia viestintä- ja kieliopintoja. Joustavuus ja jatkuva oppiminen näkyvät opetuksen kehittämisessä laajasti. Monipuolinen ja laaja yhteistyö on tavoitteisiin pääsemisen lähtökohta.

Toista koronavuotta käsittelevän vuosikertomuksen teema onkin yhteistyö. Koko kalenterivuoden viestintä- ja kieltenopettajat toteuttivat ja kehittivät etä- ja verkko-opetusta. Muutamiin valikoituihin kohokohtiin niin opetukseen kuin muuhunkin kielikeskustoimintaan liittyen voi tutustua Vuosi pähkinänkuoressa -osiossa.

Vuosikertomuksen varsinaisissa nostoissa näkyy kaikissa yhteistyö tavalla tai toisella. Yhteistyötä tehdään Kielikeskuksen sisällä, yliopiston sisällä sekä muiden korkeakoulujen yhteiskunnallisten toimijoiden ja työelämän edustajien kanssa.