Organisaatio

Kielikesuksen organisaatiokaavio ja yksiköt

Kielikeskuksen johtokunta 2021

Jäsenet

Varajäsenet

dekaani Pirjo Hiidenmaa, puheenjohtaja

humanistinen tiedekunta

yliopistotutkija, johtaja Päivi Timonen

valtiotieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Jaana Norio-Timonen

oikeustieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Outi Kaltio

teologinen tiedekunta

yliopistonlehtori Sami Berghäll

maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

varadekaani, yliopistonlehtori Anu Laine

kasvatustieteellinen tiedekunta

professori Xiao Zhong

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Jaanika Blomster

bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Tiina Pessa-Morikawa

eläinlääketieteellinen tiedekunta

kliininen opettaja Tom Pettersson

lääketieteellinen tiedekunta

 

yliopistonlehtori Satu von Boehm

henkilöstön edustaja

yliopisto-opettaja Giuseppe Feroldi

henkilöstön edustaja

asiantuntija Janne Niinivaara

henkilöstön edustaja

yliopisto-opettaja Katariina Uitto

henkilöstön edustaja

Opiskelijajäsenet 1.4.2020–31.3.2022:

varsinainen jäsen: Juuso Lumilahti varajäsen: Riikka Pasanen

 

varsinainen jäsen: Siiri Karjula varajäsen: Yingying  Hu