Kielipalvelut

Kielipalvelut 2021

Kielikeskuksen Kielipalvelut-yksikön perustehtävä on tukea palveluillaan yliopistoa kaksikielisenä, kansainvälisenä ja monikulttuurisena toimijana. Tarjoamme yliopiston henkilöstölle ja tutkijakouluille viestintä- ja kielikoulutuksia sekä hoidamme yliopistolaisten kielentarkistus- ja käännöspalvelut.

Kielipalvelulaiset ottavat tarpeen mukaan osaa hankkeisiin ja kehittämistehtäviin, jotka liittyvät yliopistolaisten viestintä- ja kielikoulutukseen, kieliperiaatteiden toteuttamiseen tai muuhun Kielipalvelujen asiantuntemusta vaativaan toimintaan.

Kielipalveluissa työskenteli vuonna 2021 pää- tai sivutoimisesti yhteensä 21 opettajaa, 25 kääntäjää, 47 kielentarkistajaa ja neljä hallintohenkilöstöön kuuluvaa.

Koulutuspalvelut

Vuonna 2021 Kielipalvelut järjesti 121 kurssia, joilla oli yhteensä 1 686 osallistujaa.

Kielikoulutus
Yliopiston tilauskoulutukset, kpl 121
   Osallistujat, hlöä 1 686
Opetustuntien määrä yhteensä 2 554
Suoritettujen opintopisteiden määrä yhteensä 2 257

Käännös- ja kielentarkistuspalvelut

Yliopiston yksiköiden tilaamia käännöksiä tehtiin vuonna 2021 yhteensä 9 315 sivua. Pääasiassa käännettiin suomesta englantiin ja ruotsiin.

Yliopistolaisten tekstien kielentarkistuksia tehtiin 61 677,5 sivun verran. Pääasiassa tarkistettiin englanninkielisiä tieteellisiä tekstejä.

Käännökset ja kielentarkistukset Sivua
Käännökset 9 315
   Englannin käännökset 5 306
   Ruotsin käännökset 3 991
   Muiden kielten käännökset 18
Kielentarkistukset 61 677,5