Vuosi pähkinänkuoressa

Ruotsin kielen avoin oppimateriaali Papegojan ylsi suursuosioon 

Syksyllä 2020 julkaistu Papegojan-sivusto keräsi syksyyn 2021 mennessä 20 000 käyttäjää, ja sivustolla vierailtiin ensimmäisen vuoden aikana noin 170 000 kertaa. Suosio on yllättänyt sivuston luojat siitäkin huolimatta, että sivustolle tiedettiin olevan tarve.  

Maksuton ruotsin kielen avoin oppimateriaali Papegojan on kaikille avoin, Helsingin yliopiston kielikeskuksessa kehitetty materiaali ruotsin kielen opiskeluun. Sivuston käyttäjä pystyy kertaamaan kielen perusteet itsenäisesti ja tarvittaessa nopeastikin. 

 

Kielikeskuksen opeilla työelämätaitojen ytimeen 

Kielikeskuksessa käynnistettiin syksyllä 2021 15 opintopisteen Työelämän kielitaito ja vuorovaikutusosaaminen -opintokokonaisuus, jonka avulla kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat voivat syventää kieli- ja tekstitaitojaan sekä vuorovaikutusosaamistaan osana opintojaan.  

Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää kaikkia sellaisia Helsingin yliopiston kielikeskuksen tarjoamia opintoja, jotka eivät sisälly opiskelijan omiin pakollisiin tutkinto-opintoihin. Halutessaan voi syventyä kirjoittamiseen, vuorovaikutukseen tai johonkin tiettyyn kieleen tai kokeilla ja yhdistellä erilaisia opintojaksoja monipuoliseksi kokonaisuudeksi.  

Opiskelija voi muodostaa laajasta tarjonnasta juuri omaa asiantuntijuuttaan tukevan kurssiyhdistelmän. Kokonaisuuden punaisena lankana onkin ajatus opiskelijan autonomiasta ja siitä, että kaikki Kielikeskus-opinnot ovat työelämäopintoja; opintokokonaisuuden väljät raamit mahdollistavat opiskelijalle yksilölliset ja omaa tulevaa ammattitaitoa parhaiten tukevat ratkaisut ja yhdistelmät eri kieli- ja viestintäopinnoista. 

 

Viestintäarkuus ja kielipelko eivät estä oppimista 

Tammikuussa Kielikeskuksessa järjestettiin opiskelijoille suunnattu iltapäivätapahtuma, jonka aiheena oli kielipelko ja viestintäarkuus. Etänä järjestetty tapahtuma oli osa Kielikeskuksen opetuksen kehittämisen teemaa, jonka keskiössä on opiskelijan hyvinvointi. Tapahtumassa kerrottiin kielipelon ja viestintäarkuuden syistä sekä tarjottiin mahdollisuuksia kohdata nämä pelot. Tilaisuudessa opiskelijoiden kysymyksiin vastailivat opintopsykologi, Kielikeskuksen opettajat sekä entinen opiskelija. 

Tapahtumaan osallistui yli 70 henkeä. Tapahtuman ydinviesti oli, että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus oppia ja Kielikeskuksen opetuksessa jännittämistä ja kielipelkoja käsitellään turvallisessa, oppimiseen kannustavassa ympäristössä.  

Kielikeskuksen opetusta tarkastelevassa opiskelijakyselyssä lähes 700 vastaajaa

Vuonna 2021 monet uudet sisäiset kehittämishankkeet käynnistyivät Kielikeskuksessa. Erityisesti korona-ajan verkko-opetuskokemukset sekä tiedekuntien ja Kielikeskuksen välinen yhteistyö nousivat tärkeiksi teemoiksi. Kehittämistyön tueksi Kielikeskus keräsi kyselyaineiston, jolla selvitettiin yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia viestintä- ja kieliopinnoista sekä erityisesti Kielikeskuksen verkko-opetuksesta.

Kyselyllä kerättiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Kyselyyn vastasi 680 opiskelijaa. Aineiston analysointi aloitettiin loppuvuonna 2021. Tuloksista raportoidaan vuonna 2022. Tuloksia hyödynnetään Kielikeskuksen opetuksen kehittämisen sekä tiedekuntayhteistön tukena laajasti.

Apua kolmikieliseen viestintään Yliopistolaisen kielioppaasta 

Kielipalvelut julkaisivat syksyllä 2021 Yliopistolaisen kielioppaan (vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston intranetiin). Kielioppaaseen on koottu vinkkejä monikielisen viestinnän tueksi yliopistoyhteisössä.  

 

Saavutettavuus digitaalisen opetuksen keskiöön 

Kuvakaappaus Moodlesta, jossa esitellään saavutettavuusasioita.

Kielikeskuksen henkilöstölle pidettiin useampi opetuksen saavutettavuuteen keskittynyt koulutus vuoden 2021 aikana. Koulutuksissa ja virtuaalisissa työpajoissa käsiteltiin laajemmin inkluusion ja yhdenvertaisuuden näkymistä viestintä- ja kieltenopetuksessa sekä annettiin konkreettisia ohjeita digitaalisen saavutettavuuden parantamiseksi verkko-oppimisympäristöissä. Systemaattinen inkluusiotyö oli käynnistynyt jo edeltävänä vuonna, ja työ jatkuu. 

 

Kielikeskusfoorumit käynnistyivät 

Videokokouksessa kuvia kirjoista

Vuosi 2021 oli jo toinen koronavuosi, joka työskenneltiin lähes kokonaan etänä. Yhdessäolon lisäämiseksi ja yhteisten asioiden käsittelylle runsaamman ajan antamiseksi Kielikeskuksessa käynnistettiin Kielikeskusfoorumit. Foorumeissa käsitellään ajankohtaisia asioita yhteistoiminnallisesti. Lisäksi kukin foorumi päättyy lyhyeen esitelmään, jossa esitellään uusimpia opetuskokeiluja, tutkimustuloksia tai kulttuurivinkkejä. Kesäkuun foorumissa Kielikeskuksen johtokunnan puheenjohtaja, tietokirjallisuuden professori ja dekaani Pirjo Hiidenmaa antoi lukusuosituksia kesäksi. Kirjallisuusvinkkinä kielikeskuslaisia kannustettiin tutustuman kertovaan ja luovaan tietokirjallisuuteen. 

 

Kielikeskuksen joulukalenterista perinne 

Usea ihminen videokokouksessa jouluisissa vaatteissa

Toinen kerta on jo perinne? Kielikeskuksen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävän HYMY-ryhmän sähköinen joulukalenteri piristi jo toistamiseen koronan keskellä vietettyä joulunaikaa. Jokaisesta luukusta paljastui hymyryhmäläisen tai jonkun kielikeskuslaisen jouluinen tervehdys, kuten ruokaresepti, runo, laulu tai vaikkapa vitsi. Viimeisestä luukusta paljastui monikielinen hyvän joulun tervehdys.