Hyvinvointia moninaisuuden ymmärtämisen kautta

Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmän syksyn 2020 painopistealueena oli hyvinvointi. Teema sai yllättäen aivan uusia merkityksiä maailmanlaajuisen koronaviruspandemian myötä. Terveydellisten huolten ohella esille nousivat jatkuvan etäopiskelun ja -työskentelyn aiheuttamat vaikeudet: kurssien uudet suoritustavat, etäkeskustelujen hankaluus, yhteisöllisyyden rapautuminen, yksinäisyyden kokemukset, motivaatio-ongelmat ja niin edelleen. Hyvinvointi voikin näyttäytyä kriisitilanteissa päivästä päivään jaksamisena, selviytymisstrategioina ja sopivien rentoutumistapojen löytämisenä.

Opiskelijaedustajana halusin kuitenkin lähestyä hyvinvointiteemaa myös toisenlaisesta näkökulmasta. Olennainen keino parantaa koko kielikeskusyhteisön hyvinvointia on mielestäni yhdenvertaisuuden lisääminen opetuksessa ja ylipäätään siinä, miten kohtaamme muita ihmisiä arjessamme. Esimerkiksi opiskelijatapahtumissa noudatettavat turvallisemman tilan periaatteet sopivat mainiosti myös opetustilanteisiin niin lähi- kuin etäopetuksessakin. Keskeisenä sanomana on, että kaikki ihmiset ovat erilaisia taustoineen, ominaisuuksineen ja elämäntilanteineen, eikä ole tarpeen tehdä oletuksia muista ihmisistä. Sen sijaan turvallista kanssakäymistä luonnehtivat kunnioitus, hyväksyminen ja luottamuksellisuus.

 

Ideoista käytäntöön yhteisissä tapahtumissa

Kuvaamani ajatuksen innoittamina opetuksen kehittämisryhmä järjesti lokakuussa 2020 kielikeskuslaisille seminaarin otsikolla ”Turvallinen ja moninainen oppimisympäristö: mitä meidän tulisi tietää”. Tarkoituksena oli antaa välineitä etniseen, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan opiskelijan kohtaamiseen ja moninaisuuden huomioon ottamiseen kieli- ja viestintäopinnoissa. Päätimme järjestelytoimikunnan kesken kutsua asiantuntijapuhujat Students of Colour -opiskelijajärjestöstä sekä Seta ry:stä. Kummatkin järjestöt ovat ansioituneita ja tunnettuja toimijoita moninaisuuden edistämisen saralla. Me järjestäjät pidimme olennaisena sitä, että puhujat pystyvät jakamaan henkilökohtaisia kokemuksiaan asiantuntijatiedon lisäksi.

En harmikseni itse päässyt osallistumaan etänä järjestettyyn tapahtumaan, mutta Kielikeskuksen opettajat kehuivat tapahtumaa sen käytännönläheisyydestä ja ajankohtaisuudesta. Seminaari tarjosi opetukseen konkreettisia toimintamalleja, joiden avulla moninaisuus ja jokaisen yksilön oikeus itseensä turvataan. Kuulemani perusteella vakuutuin siitä, että kielikeskuslaiset ovat sitoutuneita toteuttamaan näitä toimintamalleja käytännössä.

Jatkoimme hyvinvointiteemalla vielä toisenlaisesta näkökulmasta. Tammikuussa 2021 järjestimme opiskelijoille suunnatun tapahtuman, jossa käsiteltiin kieli- ja viestintäopintoihin liityvää jännitystä ja pelkoa. Puhujina toimivat Kielikeskuksen henkilökunnan edustajien lisäksi opintopsykologi Johanna Mikkonen sekä entinen opiskelija Iida Loivamaa, joka kertoi omista kokemuksistaan kielijännittäjänä. Tavoitteenamme oli lisätä tietoisuutta siitä, kuinka yleistä erilaisten kielenkäyttö- ja viestintätilanteiden jännittäminen on, mistä se saattaa johtua ja miten siitä huolimatta voi onnistuneesti opiskella vieraita kieliä tai osallistua puheviestinnän kurssille. Tässä tukena toimivat Kielikeskuksen monenlaisille oppijoille räätälöidyt kurssit. Osallistujien kiittävän palautteen perusteella onnistuimme välittämään viestin siitä, ettei kenenkään tarvitse jäädä jännittämisensä kanssa yksin eikä se ole este onnistuneelle oppimiselle.

Tuuli Malava

Sosiaalitieteiden maisteriopiskelija yhteiskuntapolitiikan opintosuunnassa

Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmän opiskelijaedustaja