Talous

Talous 2020

TULOT

Perusrahoitus M€ Täyd. rahoitus        M€
KIELIKESKUS 4591690 4,7 27020 0,09
KIELIPALVELUT 1400390 1,4 116140 0,20
Yhteensä 5992080 6,1 143160 0,29
Yht. 6135240 6,4

Kielikeskuksen täydentävän tulot ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimasta KIVAKO-hankkeesta sekä EU-hankkeesta Mediation in Language Learning and Teaching.

Kielipalvelujen täydentävän tulot ovat maksullisista Suomea ulkomaalaisille kursseista keväältä 2020.

MENOT

Palkat ja palkkiot 5 582 521
Tilat 1 017 405
Aineet ja tarvikkeet 5 761
Koneet ja laitteet 30 143
Ostopalvelut ja muut -62 057
Yhteensä 6 573 773