Kielipalvelut

Kielipalvelut 2020

Kielikeskuksen Kielipalvelut-yksikön perustehtävä on tukea palveluillaan yliopistoa kaksikielisenä, kansainvälisenä ja monikulttuurisena toimijana. Hoidamme yliopiston henkilöstön ja tutkijakoulujen kielikoulutuksen sekä yliopistolaisten kielentarkistus- ja käännöspalvelut. Lisäksi järjestimme kesään 2020 asti yliopiston ulkopuolisille asiakkaille maksullisia kaikille avoimia suomen kielen kursseja, joihin yliopiston kansainvälinen henkilöstö ja jatko-opiskelijat voivat osallistua maksutta. Kaikille avoimet suomen kurssit siirtyivät Avoimen yliopiston järjestämiksi 1.8.2020 alkaen.

Kielipalvelut ottaa tarpeen mukaan osaa hankkeisiin ja kehittämistehtäviin, jotka liittyvät yliopistolaisten viestintä- ja kielikoulutukseen, kieliperiaatteiden toteuttamiseen tai muuhun Kielipalvelujen asiantuntemusta vaativaan toimintaan.

Kielipalveluissa työskenteli vuonna 2020 pää- tai sivutoimisesti yhteensä 29 opettajaa, 28 kääntäjää, 47 kielentarkistajaa ja neljä hallintohenkilöstöön kuuluvaa.

Koulutuspalvelut

Vuonna 2020 Kielipalvelut järjesti 121 kurssia, joilla oli yhteensä 1788 osallistujaa.

Kielikoulutus

Yliopiston tilauskoulutukset, kpl 107
   Yliopiston tilauskoulutuksen osallistujat 1 396
Kaikille avoimet suomen kurssit, kpl 14
   Kaikille avoimien suomen kielen kurssien osallistujat 392
   Kaikille avoimien suomen kielen kurssien HY-osallistujat 113
Opetustuntien määrä yhteensä 3 007
Opintopisteiden määrä yhteensä 2 733

 

Käännös- ja kielentarkistuspalvelut

Yliopiston yksiköiden tilaamia käännöksiä tehtiin vuonna 2020 yhteensä 10 114 sivua. Pääasiassa käännettiin suomesta englantiin ja ruotsiin.

Yliopistolaisten tekstien kielentarkistuksia tehtiin 65 571 sivun verran; kasvua edellisvuoteen oli lähes 14 %. Pääasiassa tarkistettiin englanninkielisiä tieteellisiä tekstejä.

Käännökset ja kielentarkistukset

Sivua

Yliopiston yksiköiden käännökset 10 114
   Englannin käännökset 5 313,5
   Ruotsin käännökset 4 773
   Muiden kielten käännökset 27,5
Yliopistolaisten tekstien kielentarkistukset 65 571