Miten kriisiympäristö käännettiin

Helmikuussa 2020 alkoi yliopiston Viestintä ja yhteiskuntasuhteet-yksiköstä (VYS) tulla Kielipalveluihin kiireellisiä käännöspyyntöjä koskien tiedotteita maailmalla leviämään lähteneestä koronavirusepidemiasta. Lähinnä näissä tiedotteissa todettiin yliopiston seuraavan tilannetta ja kehotettiin yliopistolaisia välttämään tarpeetonta matkustamista.

Maaliskuun alussa tiedottamisen tahti kiihtyi hyvin nopeasti ja yliopistoyhteisölle käännettiin uusia hygienia- ja matkustusohjeita jo lähes päivittäin. Yliopistolla 12.3. julistettujen poikkeusolojen ja etätyöhön siirtymisen myötä Kielipalveluissa käännettiin paitsi koronakriisin johtoryhmän päätökset, myös etätyöohjeet ja ohjeet sairastumisen varalle kolmikieliselle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa -nettisivulle, joka on suunnattu sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Näitä käännöksiä tehtiin akuuteimmissa tilanteissa päivystysluonteisesti myös työajan ulkopuolella. Lisäksi tiedekuntien viestintäasiantuntijat tilasivat nettisivustoilleen käännöksiä tarkennetuista ohjeista poikkeusoloissa työskentelyyn ja opiskeluun. Syksyn kuluessa koronatiedotteiden käännöstahti hieman tasaantui, seuraten kuitenkin aina pandemiatilanteen kehitystä.

Vuoden aikana käännöstiimien yhteistyö viestinnän asiantuntijoiden kanssa tiivistyi mm. yhdessä sovitun käännösten kiireellisyysluokituksen käyttöönoton myötä. VYSin ja Kielipalvelujen yhteisen Teams-kielikonsultointikanavan pilotointi käynnistettiin keväällä, ja syksyllä tämä palvelu vakiinnutettiin pysyväksi käytännöksi. Kiireellisiin täsmäkysymyksiin vastataan suoraan kanavalla, jolloin vastaukset jäävät näkyville koko tiimille, ja kaikkien yhdessä oppiminen mahdollistuu.

Irma Hallberg-Rautalin

Kielenkääntäjä, Kielipalvelut