Henkilöstö

Henkilöstö 2020

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Kielikeskuksesta eläköityi kolme ihmistä. Heidän joukossaan oli Kielipalvelujen perustaja ja pitkäaikainen johtaja, Kielikeskusta vuodesta 2019 johtanut FT Seija Korhonen.

Pysyvissä työtehtävissä opetushenkilökunnassa aloittivat  Edie Furniss, Pia Matilainen ja Nina Wallden.

PALKINNOT JA SAAVUTUKSET

Saksan yliopistonlehtori Christian Niedling sekä espanjan yliopisto-opettaja Minna Intke-Hernandez molemmat väittelivät tohtoreiksi joulukuussa 2020.

HENKILÖTYÖVUODET

2018: 94,3; 2018: 96,2; 2020: 93,4.