Poikkeusajasta oppia tulevaisuuden opintoneuvontaan

Koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet Helsingin yliopistossa paitsi opetuksessa, myös opiskelijapalveluissa, ja kuten muutkin opiskelijapalvelupisteet, myös Kielikeskuksen opintotoimisto sulki ovensa maaliskuussa 2020 toistaiseksi. Vaikka opiskelijapalvelupisteet ovatkin olleet suljettuina, opintoneuvonnan tarve ei ole kadonnut, joten opetus- ja opiskelijapalveluissa on jouduttu miettiä uusia tapoja tarjota opintoneuvontaa. Esimerkiksi tiedekuntien opintoneuvonnasta vastaavissa opiskelijapalveluissa ajanvarausneuvontaa siirryttiin antamaan Zoomiin tai Teamsiin.

Kielikeskuksen opintoneuvonnassa sähköposti on jo useamman vuoden ajan ollut opintoneuvonnassa pääasiallinen yhteydenottokanava, ja opintotoimistossa on lukukausien ja opetusperiodien alun ruuhka-aikojen ulkopuolella ollut varsin vähän kävijöitä. Keväällä 2020 Kielikeskuksen opintoneuvontaa annettiin vain sähköpostitse, mutta koska se ruuhkautuu herkästi, koettiin tärkeäksi löytää myös jokin muu keino antaa neuvontaa etenkin pandemiatilanteen jatkuessa pitempään.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintoneuvonnassa ja yleisessä opiskelijaneuvonnassa on jo pitemmän aikaa ollut käytössä chat-palvelu, josta on saatu hyviä kokemuksia. Myös Kielikeskuksen opintoneuvonnassa chatin käyttöönottoa ja sen tuomia mahdollisuuksia on aika ajoin pohdittu. Poikkeusaika näyttäytyikin hyvänä hetkenä käyttöönotolle, jotta opiskelijoille olisi tarjolla myös jokin sähköpostia nopeampi yhteydenottokanava.

Chat-palvelu otettiin neuvonnassa käyttöön syyskuussa 2020. Aukioloajat ovat olleet maltilliset, jotta tarvittaessa myös yksi opintoneuvoja pystyy hoitamaan neuvontaa. Chatin suosio on vaihdellut yksittäisistä kävijöistä jopa muutamaan kymmeneen kävijään yhtä kertaa kohden. Suurimman suosion chat näyttää saavuttaneen aina silloin, kun kurssi-ilmoittautumiset ovat käynnissä.

Mielenkiintoinen havainto on se, että chat ei juurikaan ole vähentänyt sähköpostitse tulevia yhteydenottoja, vaan se tuntuu ennemminkin toimineen korvaavana vaihtoehtona kasvotusten annettavalle neuvonnalle. Jatkossa olisikin tärkeä pohtia miten Kielikeskuksen opintoneuvonta tulevaisuudessa järjestetään; tarjotaanko neuvontaa säännöllisesti sekä sähköpostitse, chatissa että kasvotusten, vai olisiko mahdollista luopua opintotoimiston säännöllisistä aukioloajoista ja järjestää sen sijaan erilaisia infotilaisuuksia ja työpajoja.

Selvää on, että opiskelijat ovat monissa eri elämäntilanteissa ja monissa eri paikoissa. Neuvonnan tulee tapahtua siellä, missä opiskelijat ovat, tulevaisuudessa siis enenevissä määrin digitaalisesti.

Tuuli Laurikainen

Opintoneuvoja