Yhteistyöllä monimuotoisuutta kieli- ja viestintäopintoihin

Kielikeskuksessa erilaisia yhteistyömuotoja  hyödynnetään  toistuvasti osana opetusta. Tässä  tekstissä esitellään erilaisia yhteistyötoteutuksia, joilla tuodaan opiskelijan ääni ja kohdekielinen kulttuuri opetukseen sekä tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua monimuotoisiin ja kansainvälisiin työkulttuureihin.

Suuntana työelämä  

Kielikeskuksen saksan kurssi, Deutsch im Berufsleben (CEFR B1, 3 op), valmistaa opiskelijoita konkreettisesti tilanteisiin, joissa heidän saksan kielensä tulee käyttöön ja joissa he pääsevät tutustumaan erilaisiin kansainvälisiin ammattikulttuureihin. Koska käytännön kokemuksella on suuri merkitys työelämän kieli- ja viestintätaitojen oppimisessa, tehdään kurssilla tiivistä yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kurssilla autenttista keskustelua myös saksaa äidinkielenään puhuvien kurssiassistenttien kanssa. Helsingissä toimiva saksankielisten kulttuurivälittäjien verkosto tarjoaa lisäksi opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alueen yrityksiin. Yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Hankenin vastaavien kurssien kanssa mukaan kutsutaan säännöllisesti esimerkiksi Saksan ulkomaankauppakamarin edustajia ja opiskelijat ovat vierailleet mm. Siemensin Suomen pääkonttorissa Espoossa.  

Jo muutaman vuoden ajan kiinnostuneilla kurssilaisilla on ollut myös mahdollisuus suorittaa osa kurssista (1 op) saksankielisessä työympäristössä. Projektin nimi on Suuntana työelämä. Siinä mukana olevat yritykset saavat Kielikeskuksen kurssilta tiimiinsä nuoria, sitoutuneita, saksankielentaitoisia opiskelijoita. Opiskelijat saavat vuorostaan osana kurssiaan aitoa työkokemusta ja miniharjoittelun saksankielisessä yrityksessä. Idea projektista syntyi yhdessä ulkomaankauppakamarin edustajien kanssa, ja heidän avullaan löydettiin myös ensimmäiset yhteistyökumppanit.  

Hanketta on tarkoitus kehittää edelleen tulevaisuudessa mm. laajentamalla yhteistyötä yritysten kanssa. Projektiin on tulossa mukaan esimerkiksi Helsingin Saksalainen kirjasto. Suuntana työelämä osoittaa opiskelijoille, että kieli- ja viestintätaidoilla on hyvin tärkeä ja konkreettinen rooli työelämässä ja että Kielikeskuksen kurssit ovat käytännönläheisiä ja soveltavia. Projekti on onnistunut esimerkki yhteistyöstä työelämän kanssa ja hyvä osoitus siitä, mitä kielikeskuksellamme on tarjota. 

Teksti: Christian Niedling
Kirjoittaja on saksan yliopistonlehtori Kielikeskuksessa 

Yhteistyötä kurssiassistenttitoiminnan kautta 

Helsingin yliopiston kansainväliset opiskelijat ovat voineet syyslukukaudesta 2013 lähtien hakea kurssiassistentiksi Kielikeskuksen kursseille. Kurssiassistenttitoiminnan tarkoituksena on tarjota paikallisille opiskelijoille mahdollisuus kotikansainvälistymiseen ja kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuus osallistua kieli- ja viestintätaitojen opetukseen sekä tutustua paikallisiin opiskelijoihin. Kurssiassistenttitoiminnan puitteissa kansainväliset opiskelijat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa kielten opetuksen kulisseihin ja työskennellä opettajien kanssa.  

Yhteistyö humanistisen tiedekunnan japanin kielen opetuksen kanssa käynnistyi heti kurssiassistenttitoiminnan alkumetreillä Kielikeskuksen japanin opetuksen innoittamana. Kurssiassistenttitoiminta muodostui tärkeäksi osaksi myös tiedekunnan japanin kielen opetusta ja yhteistyöstä yli tiedekuntarajan tuli luonteva osa kurssiassistenttitoimintaa. Käytännön järjestelyt hoidetaan Kielikeskuksen puolelta ja kansainväliset opiskelijat saavat toimia kurssiassistentteina Kielikeskuksen japanin kielen kurssien lisäksi laajasti myös humanistisen tiedekunnan opetuksessa. Vuonna 2017 mukaan kurssiassistenttiyhteistyöhön saatiin myös Konfutse-instituutin Helsingin yliopiston opiskelijoille tarjoama kiinan opetus ja pian tämän jälkeen myös humanistisen tiedekunnan korean opetus. 

Yhteistyö kurssiassistenttitoiminnan kautta on osoittautunut tervetulleeksi ratkaisuksi niin kurssilaisten, kurssiassistenttien kuin opettajienkin kannalta. Kurssiassistentit ovat monipuolisesti kielten opetuksessa mukana, ja japani, kiina ja korea ovat suosittuja kurssiassistenttikieliksi, joihin hakeutuu mukaan kymmeniä kansainvälisiä opiskelijoita lukuvuosittain.  

Teksti: Nina Sulonen
Kirjoittaja on Kielikeskuksen kansainvälisyyden ja ohjauksen asiantuntija
 

Bringing youth culture into the classroom

There are course assistants in all Japanese courses from beginners’ to more advanced levels. In basic-level Japanese courses with a Finnish teacher (a non-native speaker of Japanese), the course assistants are a most welcome addition as real-life native speakers and residents of the distant country. Assistants help students with various tasks in the classroom, such as pronunciation, vocabulary, and grammar exercises, as well as conversation in small groups. Group work becomes more diverse and fun for the local students when a native Japanese peer is involved. Assistants also provide insight on more complex vocabulary and grammatical structures and sometimes give small introductions or presentations on various topics (e.g. history, culture, everyday life and customs and manners), bringing authentic Japanese voice and culture into the classroom. 

Many local students at the advanced level, in the MA Programme in Languages, have spent time in Japan as exchange students and speak Japanese fluently. It is therefore possible to discuss grammar and other exercises in Japanese with these students, and such discussions often turn into simultaneous conversation practice where the course assistants’ involvement is very valuable.  

Assistants bring current topics into the classroom and provide teacher and students with information on youth language, dialectal features, and various aspects of social media. Since written Japanese uses hundreds or even thousands of Chinese characters, native-speaking course assistants in more advanced courses often realise that even they need to refresh their manual writing skills. 

It is also important for the local students to meet native Japanese speakers other than the course instructor(s). Japanese course assistants are more familiar with youth culture and can be in contact with local students through social media outside the classroom. While assistants are not expected to function as teachers and explain grammar or language-specific details, they can introduce local students to language expressions and elements of Japanese culture that would not otherwise be covered in class.

Course assistants and local students often become friends and meet frequently even outside the classroom. Making it possible for the native Japanese students to be involved in language teaching benefits all involved: local students, teachers and Japanese students as well. All in all, the course assistant programme is well integrated into the Japanese teaching. Many enthusiastic, hard-working and committed Japanese students apply to the programme every semester.
 

Teksti: Pia Matilainen, Riikka Länsisalmi, Rie Fuse ja Sachiko Sosa
Pia Matilainen on japanin yliopisto-opettaja Kielikeskuksessa. Yliopisto-opettaja Rie Fuse ja yliopistonlehtorit Riikka Länsisalmi ja Sachiko Sosa opettavat japanin kieltä humanistisen tiedekunnan kielten kandi- ja maisteriohjelmissa. Länsisalmi on Aasian kielten tieteenalavastaava. 

Teaching Korean with Korean speaking students 

The primary purpose of language education is to help students communicate effectively and appropriately. Therefore, the communicative method is primarily employed to teach Korean in my courses. Language learning is similar to exercising one’s muscles: it takes sufficient exposure and practice to become proficient. So it is important to offer students both a primary teacher and native-speaking peers, the course assistants, who can help students with additional exposure and practice. 

Course assistants who are native speakers of the target language play a crucial role in providing students with more opportunities to practice the language with more natural expressions. In addition, course assistants allow students to learn more about the language’s culture. As I asked my students about their motivations for learning Korean, most of them answered that they want to speak Korean fluently and understand Korean culture. Therefore, the approach of having course assistants in my courses is well suited to students’ desires.  

There are seven Korean course assistants in Korean courses this semester. They are active and have improved the students’ fluency in Korean. The assistants have participated in class activities approximately 2-3 times per semester. These activities give students more opportunities to speak Korean. To facilitate learning Korean using authentic expressions and to provide students with a deeper understanding of Korean culture, the course assistants work with the students in three ways: 

1. Course assistants help students during classes

Native-speaking peers help students with speaking activities based on grammar and expressions in small groups of three to four students. For instance, when students talked about their hometowns in small groups, the course assistants supported the conversation and asked follow-up questions. By communicating with native Korean speakers and receiving feedback from them, students were able to learn Korean more effectively and properly.

2. Korean speaking club, extra speaking activities

There is not enough time in the courses to allow for adequate oral practice. To make more room for practising speaking, I arranged a weekly online activity hosted by the course assistants every Friday during the third period. The Korean-speaking club met outside course hours, and beginners and intermediate groups alternated each week. I provide course assistants with materials such as topics and textbooks so they can help students practice their Korean.

3. Korean language buddy

When the university reopened in the fourth period, I realized that many students were eager to meet Korean friends in person to practice their language and learn more about the culture. As of now, 13 Finnish students work toward these ends together in pairs with Korean course assistants. In addition, this programme represents a great opportunity for Korean exchange students to have Finnish friends and encounter Finnish culture, as it is challenging to meet new people during their limited stay in Finland. 

The course assistant activity is an integral part of teaching. It incorporates communicative methods, as it provides students with more opportunities to be exposed to authentic Korean expressions and practice them. Students also gain a better understanding of Korean culture through the native-speaking course assistants. 

Teksti: Bokyung Kim
Kirjoittaja on Korea-säätiön vieraileva professori Helsingin yliopistolla ja opettaa Koreaa humanistisen tiedekunnan kielten kandi- ja maisteriohjelmissa.