Yhdenvertaisuus

Kompleksin toiminnassa noudatetaan vuosittain päivitettävään yhdenvertaisuusohjelmaan kirjattuja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Kompleksin yhdenvertaisuusvastaava huolehtii suunnitelman toteutumisesta sekä kerää jäsenten kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta järjestön toiminnassa. Yhdenvertaisuusohjelman löydät Kompleksin toimintasuunnitelman liitteenä.

Jos havaitset ongelmia yhdenvertaisuudessa Kompleksin toiminnassa, opinnoissasi tai yliopistolla yleisemmin, voit olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan alla olevan lomakkeen kautta. Lomakkeella voit ilmoittaa epäyhdenvertaisesta kohtelusta, syrjinnästä tai häirinnästä liittyen sukupuoleen, ikään, uskontoon, etnisyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveyteen, vammaan, mielipiteeseen tai mihin tahansa muuhun henkilösyyhyn. Lomakkeen käsittelee luottamuksellisesti Kompleksi ry:n yhdenvertaisuusvastaava, Ilmoituksen voi jättää anonyymisti tai yhteystietojen kanssa. Kerrothan myös, jos sinulla on toiveita asian käsittelyn suhteen. Yhdenvertaisuusvastaava auttaa luottamuksellisesti tilanteen pohtimisessa sekä tarvittaessa asian eteenpäin viemisessä. Lomakkeen toivotaan madaltavan kynnystä mahdollisista häirintätapauksista ilmoittamiseen. Voit myös olla suoraan yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan sähköpostitse.

Kaikki tieto on järjestön toiminnan kehittämisen kannalta arvokasta.

Yhteystiedot

Kompleksin yhdenvertaisuusvastaavan yhteydenottolomake:

https://goo.gl/forms/e6XIlzEZN0Rqt00j1

HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelma:

https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/yv-suunnitelma_fin_-_2017_-_2020_0.pdf

HYY:n häirintäyhteyshenkilöt:

https://hyy.helsinki.fi/fi/opiskelijalle/häirintäyhdyshenkilöt

Turvallisen tilan periaatteet (Gustavus Rex):

https://condus.fi/info/tilat/

Kompleksilla on käytössään myös omat, seuraavat turvallisen tilan periaatteet:

Kompleksi on tapahtumissaan sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan
periaatteita, jotka on koottu HYY:n yhdenvertaisuuskoulutuksen (2020) materiaaleja ja
Conduksen turvallisemman tilan periaatteita (2017) apuna käyttäen.

Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on auttaa rakentamaan tilaa ja
ilmapiiriä, jossa jokainen kokee olonsa turvalliseksi, hyväksytyksi ja tervetulleeksi sekä
madaltaa kynnystä puuttua epäasialliseen käytökseen. Turvallisemman tilan luominen
tapahtumissa on jokaisen osallistujan vastuulla, minkä vuoksi myös kukin osallistuja
sitoutuu näihin periaatteisiin osallistuessaan Kompleksin tapahtumiin.

 1. Kunnioita toisen omaa tilaa ja koskemattomuutta. Jokaisella on oikeus olla joutumatta häirinnän, pilkan tai syrjinnän kohteeksi ja tuntea olonsa turvalliseksi ja
  tervetulleeksi. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla.
 2. Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistia, seksistisiä, homo- tai
  transfobisia stereotypioita. Älä käyttäydy tai puhu loukkaavasti tai väkivaltaisesti.
 3. Vältä oletusten tekemistä toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta, taustasta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta ulkoisen olemuksen tai puheen perusteella. Koska oletuksia kuitenkin välttämättä syntyy, pyri olemaan niistä tietoinen ja ymmärrä, että ne eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Älä määrittele toisen kokemusta tai identiteettiä hänen puolestaan.
 4. Kunnioita toisen henkilökohtaisia rajoja ja huomioi, että ne saattavat poiketa paljonkin omistasi. Tämä liittyy sekä fyysisiin rajoihin esimerkiksi kosketuksen osalta
  että henkisiin rajoihin esimerkiksi huumorin suhteen.
 5. Välitä ja pidä huolta. Mikäli huomaat epäasiallista käytöstä tai toisen tarvitsevan apua, esimerkiksi humalatilan vuoksi, auta kykyjesi mukaan. Mikäli et itse voi/halua puuttua tai auttaa suoraan, kerro tilanteesta tapahtuman turvahenkilölle.
 6. Ole avoin, kuuntele ja kommunikoi. Pyri ymmärtämään erilaisuutta ja suhtautumaan myös mahdolliseen kritiikkiin omaa käytöstäsi kohtaan oppimisen mahdollisuutena. Muista puolin ja toisin, että omasta mielestäsi viaton ja hauskaksi tarkoitettu puhe tai
  käytös voi toisesta tuntua loukkaavalta, ja että toisaalta omasta mielestäsi ikävän käytöksen takana voi pahantahtoisuuden sijaan olla ajattelemattomuutta tai
  tietämättömyyttä.