Koulutukseen hakeminen

Kiinnostaisiko sinua psykologian opiskelu Helsingin yliopistossa?

Katso läpi seuraavat usein kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset!

Millaista psykologian opiskelu yliopistossa on?

Verrattuna lukioon yliopistossa opiskelu on itsenäisempää ja vaatii paljon työtä ja lukemista. Psykologian yliopisto-opinnoissa painottuvat tieteellinen tutkimus ja tilastolliset menetelmät, kun taas lukiossa opetetaan lähinnä psykologian historiaa. Oppimateriaalista suuri osa on englanninkielistä. Opiskelija vastaa itse kursseille ilmoittautumisesta, opintojensa suunnittelusta ja opintojensa etenemisestä. Kurssien vaatimukset ovat melko korkeat ja tenttimateriaalia paljon.

Miksi pitää opiskella tilastotiedettä? Psykologiaahan minä haluan opiskelemaan!

Tilastolliset menetelmät ovat keskeinen osa psykologian opiskelua. Psykologin on tärkeää ymmärtää, miten psykologista tutkimusta tehdään, jotta hän pystyy myös arvioimaan tutkimuksia kriittisesti. Myös kliinisessä asiakastyössä tarvitaan tilastotiedettä, sillä esimerkiksi monet psykologiset arviointimenetelmät perustuvat tilastotieteeseen.

Mikä minusta sitten tulee jos opiskelen psykologiaa yliopistossa?

Jos pääsee sisään psykalle, saa automaattisesti oikeuden opiskella sekä psykologian kandidaatin että maisterin tutkinnon. Eli psykologian opiskelijat valmistuvat psykologian maistereiksi (PsM), ja tutkinnon suorittaminen kestää noin 5,5 vuotta. Psykologian maisteri voi hakea PSYKOLOGIn ammattinimikettä. Psykologi on suojattu ammattinimike ja sen voi saada vain psykologian maisteri (eli sen voi saada vain opiskelemalla psykologiaa pääaineena yliopistossa). Psykologia ei tule sekoittaa psykiatriin tai psykoterapeuttiin. PSYKIATRI on lääkäri, joka erikoistuu psykiatriaan. PSYKOTERAPEUTIKSI pätevöitymiseen on erillinen koulutus ja se on erillinen ammattinimike. Psykoterapeutti saa antaa psykoterapiaa, psykologi ja psykiatri eivät. Psykoterapeuteilla on aina jokin soveltuvan alan taustatutkinto (esimerkiksi psykologian maisterin tutkinto) ennen psykoterapiakoulutusta.

Entä mihin sitten valmistumisen jälkeen voisi mennä töihin?

Psykologin työllistymismahdollisuudet ovat laajat ja työllisyystilanne tällä hetkellä erittäin hyvä. Suuri osa valmistuneista työskentelee terveydenhuollon alalla. Psykologeja työskentelee myös esimerkiksi kouluissa, organisaatioissa, yrittäjinä, yliopistolla tutkijoina ja oikeuspsykologian alalla. Lisätietoa Suomen psykologiliiton sivuilta.

Miten valmistaudun pääsykokeisiin?

Perehdy pääsykoevaatimuksiin: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.94614014804

Pääsykoe on vaativa, joten siihen kannattaa valmistautua hyvin. On kuitenkin tärkeää muistaa välillä myös levätä ja virkistäytyä.

Voiko psykaa päästä opiskelemaan ilman valmennuskurssia?

Ehdottomasti voi! Psykalla aloittaa vuosittain paljon opiskelijoita, jotka eivät ole käyneet valmennuskurssia. Toiset kokevat valmennuskurssista olevan apua esimerkiksi lukemisen rytmittämiseen ja lukurutiinin luomiseen.

Voinko päästä psykalle vaikken lukenut pitkää matematiikkaa lukiossa?

Voit! Vaikka matematiikan aikaisemmista opinnoista voi olla hyötyä, on pääsykokeessa mahdollista pärjätä ilman lukion pitkän matematiikan osaamista.

Voinko päästä psykalle vaikken lukenut psykaa lukiossa?

Voit! Yliopistossa ei oleteta, että olisit lukenut lukiossa psykologiaa. Psykologian opiskelu lukiossa ja yliopistolla on melko erilaista.

Missä muualla psykologiaa voi opiskella?

Suomessa psykologiaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Joensuun ja Jyväskylän yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa Turussa.

Vanhat pääsykokeet näyttävät aivan ylitsepääsemättömän vaikeilta. Voinko ikinä päästä sisään?

Voit! Kannattaa olla rohkea ja uskoa itseensä. Pääsykokeet ovat kaikille vaikeat. Pääsykoetta ei välttämättä ehdi tehdä loppuun, mutta silti on mahdollista tulla hyväksytyksi psykalle. Lisäksi oma tuloksesi riippuu siitä, miten muut menestyvät kokeessa.

Entä sitten pääsykokeessa? Mitä siellä pitää tehdä?

Kuuntele kokeen valvojan ohjeet ja tee koe huolellisesti. Ei paniikkia!

Muista ottaa henkilöpaperit ja kirjoitusvälineet kokeeseen mukaan. Kokeeseen ei saa ottaa mukaan omaa laskinta, vaan koesalissa on nelilaskimet valmiina (palikkalaskimet, joissa on vain perustoiminnot, eli ei esim. edes sulkuja).

Mitäs sitten jos en pääsekään sisään?

Aina voi yrittää uudestaan. Ei ole ollenkaan epätavallista että psyko on muutaman kerran istunut pääsykokeissa ennen kuin tärppää. Lisäksi psykologian perusopinnot voi suorittaa avoimessa yliopistossa ja sitten hyväksilukea yliopistotutkintoon. Voit myös suorittaa jonkin sivuaineen avoimessa yliopistossa.