Fuksin ABC

A

Ainejärjestö
Ainejärjestö on yliopiston tai korkeakoulun piirissä toimiva yhdistys, joka koostuu saman oppiaineen tai alan opiskelijoista. Ainejärjestö huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta eli ajaa jäsentensä asiaa sekä järjestää niin työelämään kuin vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia. Helsingin psykologian opiskelijoiden ainejärjestö on Kompleksi! Kompleksiin voi liittyä psykologian pääaineopiskelijana maksamalla jäsenmaksun Kide.Appissa. Käytännössä lähes kaikki Helsingin yliopiston psykologian opiskelijat kuuluvat Kompleksiin.

Akateeminen vapaus
Opiskelija saa tulla ja mennä niin kuin haluaa. Kukaan ei huutele perään tai kysele suorittamattomista kursseistasi (paitsi ehkä äiti). Toisaalta tämä sysää opiskelijalle myös vastuun omista opinnoistaan.

Aleksandria:
Yliopiston oppimiskeskus osoitteessa Fabianinkatu 28. Aleksandriasta löytyy paljon tietokoneita ja ryhmätyötiloja. Tilaan on mahdollista hankkia myös yökäyttöavain, jonka turvin voi opiskella kirjaston sulkemisajan jälkeenkin.

C

Condus
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö. Kompleksi kuului ennen Condukseen, mutta Lääketieteelliseen tiedekuntaan siirryttyään Kompleksi erosi Conduksesta.

D

Dekaani
Tiedekunnan johtaja.

E

Edaattori
on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY:n) edustajistoon vaaleilla valittava edustaja.

Edari
Edari eli edustajisto on HYY:lle sama asia kuin eduskunta Suomen valtiolle. Käyttää ylioppislaskunnan ylintä valtaa päättäen mm. taloudesta ja vaikuttamalla HYY Yhtymän toimintaan.

Excu (eksursio eli retki)
Psykologian opiskelijat käyvät excuilla tutustumassa psykologeihin ja psykologian alan  työpaikkoihin ja –tehtäviin. Excuja järjestävät Kompleksin excu-vastaavat.

F

Flamma
Yliopiston intranet, flamma.helsinki.fi. Sisältää kaikenlaista tietoa opiskelusta ja opiskelijuudesta. Astetta selkeämpi kuin edeltäjänsä Alma.

Fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija.

Fuksiaiset
Perinteinen tapahtuma, jolla uudet opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi opiskelijayhteisöön. Yleensä jonkinlainen, viihteellinen rastirata Helsingin keskustassa.

H

Haalarit
Opiskelijan uniformu, jota käytetään opiskelijatapahtumissa, kuten vappuna ja laskiaisena. Kompleksin haalarit ovat vaalean liilat.

Haalarimerkki
(Yleensä) kankainen merkki, jolla voidaan koristella haalareita. Haalarimerkkejä voi ostaa eri ainejärjestöiltä tai ansaita erilaisissa tapahtumissa. Fuksit saavat Kompleksin virallisen haalarimerkin liittyessään Kompleksiin.

Halloped
Hallinnon opiskelijaedustaja. Opiskelijoiden agentti hallinnon syövereissä, asemapaikkana esimerkiksi laitosjohtoryhmät ja tiedekuntaneuvosto. Hallopedit tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin yliopiston päätöksenteossa.

Helka
Helsingin yliopiston kirjaston atk-järjestelmä. Järjestelmästä voi hakea kirjoja, varata kurssikirjoja yms. Löytyy täältä.

Hepsy
Helsingin Psykologiyhdistys. Liittymällä Hepsyyn opiskelija liittyy Psykologiliittoon. Lisätietoa Hepsyn nettisivuilta

HOPS
Henkilökohtainen Opintosuunnitelma. Opiskelija tekee HOPSin vähintään kaksi kertaa opintojensa aikana ja lähettää sen amanuenssille/opetuutori. Auttaa opintojen suunnittelussa ja hahmottamisessa. Suunnitelma ei ole sitova.

HY
Helsingin Yliopisto.

HYY
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta. Koko yliopiston kattava yhteisö, johon jokainen läsnä oleva opiskelija automaattisesti kuuluu. HYY tarjoaa opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille neuvontapalveluita ja edunvalvontaa. Lisäksi HYYn jäsenyys oikeuttaa yhteiskunnan tarjoamiin opiskelijaetuihin mm. joukkoliikenteessä, opiskelijaruokailussa ja esimerkiksi kulttuuripalveluissa.

K

Kompleksi
Helsingin psykologian opiskelijoiden ainejärjestö!

Koulutussuunnittelija

Laitoksen henkilökuntaan kuuluva henkilö, jonka tehtävä on neuvoa opiskelijoita opintoihin liittyen. Vastaa hieman lukion opoa. Koulutussuunnittelijalta voi siis kysyä apua opintoihin liittyen. (Muita hyviä lähteitä on tuutorit, opinto-opas, muut opiskelijat Mocsusta, Soomasta ja Terkosta)

M

Minerva
Oppimiskeskus Siltavuorenpenger 5:ssä.

O

Opintopiste
Elämän suola! Ei suinkaan. Pisteitä, joita saa kurssisuorituksista. Opintopisteitä saa yleensä 3 – 10 per kurssi (yleisin lienee 5 op). Yliopiston tavoite on, että opiskelijat suorittaisivat 60 op lukuvuodessa. Kela vaatii 5 op per tukikuukausi. Toisin sanoen, jos nostaa opintotukea 9 kk, niin tarvitsee 45 op vuodessa.

Opinto-opas
Pitäisi löytyä Sisusta ja Studiesista, mutta kukaan ei ole oikein varma mistä sieltä. Listaus eri tiedekuntien oppiaineiden kursseista sekä paljon muuta tietoa tutkintoihin liittyen.

Opintotuki
Kela auttaa köyhiä opiskelijoita opintorahalla ja asumistuella, jotka yhdessä muodostavat opintotuen. Aiheesta lisää www.kela.fi

Opiskelijakirjasto
Meilahden kampuksella sijaitseva Terkko. Sijaitsee osoitteessa Haartmaninkatu 4, Biomedicumin vieressä. Terkosta löytyvät kurssien oppikirjat. Sisusta löytyy tieto, minkä kirjan millekin kurssille tarvitsee.

Opiskelijanumero
Jokaisella on oma opiskelijanumero, joka lukee muun muassa opiskelijakortissa ja Sisussa. Esseissä, ryhmätöissä ja tenteissä tulee yleensä kirjoittaa opiskelijanumero, jonka perusteella suoritus rekisteröidään Sisuun.

P

Periodi
Helsingin yliopistossa lukuvuosi jakautuu kahteen lukukauteen (syys- ja kevätlukukausi) sekä neljään opetusperiodiin eli jaksoon. Lisäksi kevään lopuksi on vielä viides eli intensiiviperiodi jolla järjestetään joskus jotain opetusta.

PsyLi
Psykologiliitto. Psykologian alan ammattijärjestö. Lisää tietoa www.psyli.fi.

Pääaine
Aine, jota opiskelija pääasiallisesti opiskelee ja johon on tullut valituksi pääsykokeilla tai muulla menettelyllä.

S

Siltis
Siltavuorenpenger eli kasvatustieteiden kampus Kruununhaassa.

SISU

Helsingin yliopisto korvasi WebOodin uudella Sisu-opintotietojärjestelmällä 31.5.2021. Sisu löytyy osoitteesta https://sisu.helsinki.fi. Siellä löytyy mm. opiskelun suunnittelu, ilmoittautuminen ja opintokalenterit.

Sitsit
Akateemiset pöytäjuhlat. Kompleksilla sitsejä on noin kolmet vuoden aikana. Sitseillä syödään, juodaan, lauletaan ja noudatetaan etikettiä. Jokaisella järjestöllä on omat sitsiperinteensä (Kompleksilla jo vuodesta 2007), joihin tutustuminen on kokemisen arvoista.

Speksi
Opiskelijateatteriesitys, johon kuuluu musiikkia, tanssia sekä improvisaatiota. Esimerkiksi eri tiedekuntien opiskelijajärjestöt järjestävät speksejä. Myös lääkiksellä on omansa!

SPOL
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto. Kaikkien Suomen psykologian opiskelijoiden järjestö.  Kaikki Kompleksin jäsenet kuuluvat automaattisesti SPOL:iin.

Sähköpostilista
Tärkeä viestintäväylä. Psykologian opiskelijan kannaattaa liittyä Kompleksi-listalle, jotta saa tietoa tapahtumista ja musita opiskelijaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ohjeet liittymiseen saat IT-vastaavalta webmaster@kompleksi.org

T

Tiedekunta
Helsingin yliopisto jakaantuu tiedekuntiin. Psykologiaa opiskellaan Lääketieteellisessä tiedekunnassa. Muita tiedekuntia ovat esimerkiksi Kasvatustieteellinen tiedekunta ja Humanistinen tiedekunta.

Tiedekuntajärjestö
Sama asia kuin ainejärjestö oppiaineelle. Tiedekuntajärjestö kokoaa tiedekuntansa opiskelijat yhteen ja huolehtii niin edunvalvonnasta kuin vapaa-ajan aktiviteeteista.

U

Unicafe
HYYn omistama opiskelijaruokalaketju. Edullista ruokaa, nam! Ruokalistat ja aukioloajat näkee netistä.

Unisport
Opiskelijan kukkarolle sopiva liikunnan tarjoaja. Unisportilla on useampi sali, ja tarjolla on lukuisia eri lajeja ryhmäliikunnan muodossa. Katso lisää täältä.

Upsy
Uudenmaan Psykologiyhdistys. Liittymällä Upsyyn opiskelija liittyy Psykologiliittoon. Lisää tietoa Upsyn nettisivuilta.

V

Vuosijuhla
Ainejärjestöt (ja muut) juhlivat taivaltaan perinteisillä formaaleilla juhlilla. Kompleksi järjestää vuosijuhlat joka viides vuosi, seuraavat vuosijuhlat ovat keväällä 2027!

Y

Ylva
Ylva on HYY:n omistama monialainen palvelualan konserni. Yhtymällä on toimintaa kiinteistö-, majoitus- ja ravintola-, opiskelijakortti-/verkkomedia- ja kustannusalalla.

YTHS
Ylioppilaiden TerveydenHoitoSäätiö. Tarjoaa opiskelijoille terveydenhuollon palveluita. Lue lisää www.yths.fi.

Yökäyttöavain
Yökäyttöavaimella pääsee sulkemisajan ulkopuolellakin koneen ääreen opiskelemaan joko Aleksandriaan tai Minervaan.

W

WebOodi
Yliopiston muinainen nettialusta, jolla ilmoittauduttiin kursseille, tsekattiin kaikki info kurssiin liittyen, ilmoittauduttiin rästitentteihin, selattiin opinto-opasta, tuijoteltiin arvosanoja ja laskettiin opintopisteitä. Nykyään tämä kaikki tapahtuu SISU:ssa