Yhteistyötahot

 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto, eli SPOL ry, on kaikkien kuuden suomalaisten psykologian opiskelijoiden ainejärjestöjen yhteinen kattojärjestö. SPOL puolustaa psykologian opiskelijoiden oikeuksia, tekee yhteiskunnallisia kannanottoja psykologisen tiedon valossa sekä järjestää useita tapahtumia vuodessa jäsenistölleen. Kompleksin jäsenenä olet myös automaattisesti SPOL:in jäsen.

http://www.psykologianopiskelijat.net/

Condus

Condus on Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö. Condukseen kuuluu 13 (?) ainejärjestöä käyttäytymistieteiden laitokselta ja opettajankoulutuslaitokselta. Condus järjestää jäsenistölleen useita tapahtumia vuodessa. Kompleksin jäsenenä olet myös automaattisesti Conduksen jäsen.

http://condus.fi/

Psykologiliitto

Psykologiliitto tekee läheisesti yhteistyötä psykologian opiskelijoiden ainejärjestöjen, ja erityisesti SPOL:in kanssa. Voit liittyä Psykologiliiton jäseneksi jo opiskeluaikanasi liittymällä paikallisjärjestön, HEPSYn tai UPSYn jäseneksi.

http://www.psyli.fi/

HEPSY ja UPSY

Helsingin psykologiyhdistys (HEPSY) ja Uudenmaanpsykologiyhdistys (UPSY) ovat kaksi pääkaupunkiseudulla vaikuttavaa Psykologiliiton paikallisjärjestöä. Liittyessäsi jompaankumpaan jäseneksi, liityt automaattisesti myös Psykologiliittoon. Paikallisjärjestöt järjestävät yhteistyössä Kompleksin kanssa työelämäiltoja, jonne valmistuneet psykologit tulevat kertomaan työstään.

http://hepsy.fi/
http://upsy.psyli.fi/