Hallitus

Kumouksen hallitus
The Board of Kumous
2024

Puheenjohtaja / Chair
Saima Heinänen
Varapuheenjohtaja / Vice Chair
Miska Hirvonen

 

Taloudenhoitaja / Treasurer
Martta Holmberg
Sihteeri, tietoturvavastaava & kulttuurivastaava/ Secretary, Data secretary & Culture
Arno Ahmala
Tapahtuma- ja tilavastaava / Events and premises
Kaisa Myllylä
Yhdenvertaisuus-, opinto- ja viestintävastaava / Equality, Study Affairs, communications
Siiri Enberg
Työelämävastaava, ympäristövastaava / Career affairs, environment
Aino Ollikainen
Tapahtuma- ja ympäristövastaava / Events and environment representative
Minja Konttinen
Viestintävastaava, yhdenvertaisuusvastaava, Fuksi- ja Tutorvastaava / Communications and equality, Freshers and Tutors
Jarno Posti
Tapahtuma- hyvinvointi- ja liikuntavastaava / Events, students wellbeing and sports
Krista Korpiniemi

 

Viestintävastaava, hyvinvointi-
ja liikuntavastaava / Communications,
students wellbeing and sports
Anni Leppänen
Viestintä- & opintovastaava /
Communications & Study Affairs
Micaela Nirhamo

Hallituksen yhteystiedot linkistä