Yhmun järjestöt

Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijat Kumous ry on opiskelijajärjestö, joka hoitaa kaikkien Yhmujen yhteisiä asioita. Kumous tekee myös paljon läheistä yhteistyötä Yhmun ainejärjestöjen kautta.

Yhmun neljä ainejärjestöä ovat

Kehitystutkimuksen opiskelijat Keho ry

Poliittisen historian opiskelijat Polho ry

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijat Väki ry

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry

Lisäksi vielä Kannunvalajien Aimo Annos-opas.