Kumous Ry:n ympäristösuunnitelma 2024

 

Kumouksen ympäristösuunnitelma 2024 

Vuonna 2024 Kumous ry jatkaa aiempien vuosien pohjalta kestävän kehityksen periaatteiden ja ympäristöarvojen noudattamista kaikessa toiminnassaan. Ympäristöarvojen toteuttaminen toiminnassa tapahtuu järjestön varojen ja käytettävissä olevien tilojen puitteissa. Ympäristövastaavat valvovat ympäristöystävällisten toimintatapojen toteutumista yhdessä Kumouksen hallituksen kanssa.   

Ympäristövastaavuus 

Kumouksen hallituksessa on kaksi ympäristövastaavaa, joiden tehtävänä on pitää huolta Kumouksen toiminnan, tapahtumien, hankintojen, viestinnän ym. ympäristöystävällisten toimintatapojen toteutumisesta. Tavoitteena on kehittää Kumouksen toiminnan ympäristöystävällisyyttä entisestään. Ympäristövastaaviin, Aino Ollikaiseen ja Minja Konttiseen voi olla yhteydessä sähköpostitse (aino.ollikainen@helsinki.fi ja minja.konttinen@helsinki.fi), jos on ideoita ympäristöystävällisyyden kehittämisestä tai muuta ympäristövastaavuuteen liittyvää. 

Kulutuksen eettisyys ja kestävyys 

Kumous ottaa hankinnoissaan huomioon tuotteiden tarpeellisuuden, kestävyyden ja uudelleenkäytettävyyden. Pyrkimyksenä on ostaa mahdollisimman vähän uutena, ja ostettujen tuotteiden tarpeellisuus ja kestävyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Jos mahdollista, hankitaan ostokset käytettynä, esimerkiksi kierrätyskeskuksesta tai lainataan ne. Samoja tuotteita käytetään aina useamman kerran, jotta uuden ostaminen olisi mahdollisimman vähäistä. Tapahtumien osallistujia kannustetaan tuomaan mukaansa omia mukeja tai uudelleenkäyttämään pahvimukeja. Sitseillä tai muissa vastaavissa tapahtumissa, joissa tarjoillaan isoja määriä ruokaa, käytämme Kannunvalajat ry:n astiastoa, emme kertakäyttöastioita. Kumouksen edustaessa muiden järjestöjen vuosijuhlissa pyritään valitsemaan aineeton tai kierrätetty lahja. Lisäksi Kumous on valmiina lainaamaan tavaroitaan muille järjestöille turhan kulutuksen vähentämiseksi.  

Elintarvikkeet 

Kumouksen tapahtumissa tarjoillaan aina vegaanista ruokaa. Hävikkiä on pyritty välttämään optimoimalla elintarvikemäärät ja antamalla ylijäänyttä ruokaa ja muita elintarvikkeita tapahtumien järjestäjille ja osallistujille. Pyrimme ottamaan huomioon myös mahdollisuudet käyttää hävikkiruokaa tapahtumissamme. 

Jätteet ja kierrätys 

Kiinnitämme huomiota tapahtumissa syntyvän jätteen määrän minimoimiseen ja sen oikeaoppiseen kierrättämiseen. Varmistamme, että jo syntynyt jäte kierrätetään välittömästi jo itse tapahtumassa huolehtimalla, että tarjolla on asianmukaiset ja erilliset kierrätysastiat eri jätetyypeille. Tuomme tämän myös esiin selkeästi nimikoimalla kyseiset astiat, jotta tapahtuman osallistujilla ei ole vaikeuksia löytää oikeaa keräysastiaa. Palautamme pantilliset pullot kauppaan. Vältämme kaikkea turhaa jätettä muun muassa suosimalla uudelleenkäytettäviä astioita kertakäyttöisten sijaan. Samoin toimimme myös tapahtumatilojen koristeiden suhteen. Pyrimme välttämään turhan paperijätteen syntymistä; esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteista informoiva lomake on tulostettu ja laminoitu uudelleenkäytön mahdollistamiseksi. 

Ympäristötietouden lisääminen 

Tapahtumissa kannustetaan ja ohjeistetaan ihmisiä kierrättämään. Pyrkimyksenä on lisätä ihmisten ympäristötietoutta sosiaalisen median kautta, ja olemme esimerkiksi julkaisseet Kumouksen Instagramiin vegaanisia kokkausvinkkejä. Kumous voi myös järjestää ympäristöön liittyviä tapahtumia, kuten ulkoiluretkiä, dokumenttien katseluiltoja tai yhteislähtöjä ilmastoaiheisiin mielenosoituksiin tai muihin vastaaviin tapahtumiin.