Toiminta

Kumouksen toimintaan kuuluu ensisijaisesti Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoiden edunvalvonta. Edistämme sitä esimerkiksi yhteyksillä valtiotieteelliseen tiedekuntaan ja professoreihin ja opiskelijoiden avustamisella opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Tärkeää on myös muunlaisesta opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen.

Tapahtumamme pyritään suunnittelemaan tavalla, jolla jokaiselle opiskelijalle löytyy jotain mielekästä. Pidämme osaltamme huolen, että kaikille löytyy valtsikasta paikka ja omanlaista tekemistä opintojen ohella. Järjestämme tapahtumia yhdessä muiden yhmu-järjestöjen kanssa, kuten myös muiden Helsingin yliopiston ainejärjestöjen kanssa. Toimintaamme kuuluu esimerkiksi sitsien järjestämistä, jalkapallojoukkueen pyöritystä, juhlia, retkiä, tekemistä ja paljon muuta! Kaikenlainen kumouksellinen toiminta on meille tärkeää, joten tervetuloa mukaan!

 

Kumous ry:n arvot

Avoimuus

Yhteisöllisyys

Yhdenvertaisuus

Ympäristöystävällisyys

Vastuullisuus

Hyvinvointi

Kumouksellisuus

Pyrimme noudattamaan arvoja kaikessa toiminnassamme.