Liity sähköpostilistalle / Join our mailing list

Sähköpostilistalla julkaistaan paljon tärkeää tietoa liittyen moneen asiaan, esimerkiksi opintoihin ja tuleviin tapahtumiin. Listalle liittyminen on helppoa:

Lähetä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi sähköposti, jossa lukee:

subscribe yhmu-lista oma.nimi@helsinki.fi

Joskus liittymisessä on hankaluuksia. Jos liittyminen ei onnistu, kokeile lähettää viesti sähköpostin selainversiosta. Joskus majordomo vastaa (kryptisesti) pyytäen sinua varmentamaan liittymisen.

Ota rohkeasti yhteyttä Kumouksen hallitukseen, jos et saa liittymistä toimimaan!

 

//

 

Our mailing list is an important portal to receive current news and information on topics such as studies and upcoming events. Subscribing to the list is easy: 

 

Send an email to the address majordomo@helsinki.fi that reads: 

“ subscribe yhmu-lista your.name@helsinki.fi “ (replace your.name with your name in the form it is written on your school email address) 

Sometimes subscribing to the list has some technical difficulties. If the subscription doesn’t seen to work, try sending the email from the website version of your email provider. In some cases majordomo might ask you to confirm your subscription. 

Don’t hesitate to contact the board if you cannot seem to get the mailing list subscription to work!