Yhdistys

Poliittisen historian opiskelijat – Polho Ry:n tarkoituksena on saada aikaan yhteistoimintaa Helsingin yliopiston poliittisen historian opiskelijoiden keskuudessa, edistää ja tukea heidän opintojaan sekä auttaa heitä harjoittelupaikkojen ja tutkimusavun saamisessa. Yhdistys pyrkii myös edistämään yhteiskuntahistorian opiskelijoiden alumnitoimintaa.

Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää opinto-ohjausta,
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja illanviettoja sekä muuta vastaavaa toimintaa. Yhteistoimintaa harjoitetaan tiedekunta- ja ainejärjestöjen, ylioppilasyhdistysten sekä erityisesti muiden historianopiskelijoiden kanssa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle pääasiallisesti yhteiskuntahistorian opiskelijoiden sähköpostilistalla. Yhdistys julkaisee Poleemi-lehteä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja apurahoja.

Tarkempia tietoja Polhon toiminnasta voit lukea kohdasta Toiminta.

 

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä Helsingin yliopistossa kirjoilla olevat poliittisen historian pääaineopiskelijat että ne, jotka ovat suorittaneet poliittisen historian pääaineopiskelijoilta vaadittavat perusopinnot. Tämän lisäksi jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopistossa kirjoilla olevat yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman pääaineopiskelijat sekä ne, jotka ovat suorittaneet yhteiskunnallisen muutoksen pääaineopiskelijoilta vaadittavat perusopinnot. Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet kuitenkin säilyvät. Hakemuksesta hallitus voi myöntää jäsenyyden myös muille.

Jäsenlomake


Tietosuojaseloste: Jäsenrekisteri

Tietosuojaseloste: Tapahtumarekisteri