Hallitus 2024

Poliittisen historian opiskelijat ry:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan toteuttamaan polholaisten sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa. Hallituksen toiminnan puitteet määrittävät yhdistyksen säännöt. Toimeenpanevana elimenä hallitus järjestää tapahtumia sangen laajalla kirjolla. Suurin osa tapahtumistamme järjestetään ja vietetään yhdessa rakkaiden laitoskollegojemme, eli talous- ja sosiaalihistorian ainejärjestön Taso ry:n kanssa. Virkistystoiminnan ohella hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on kehittää opintoja yhteistyössä laitoksen kanssa ja pitää yllä suhteita muihin valtiotieteiden ja historia-aineiden opiskelijoihin.  Kansainvälistä toimintaa harjoitetaan yhteystyössä muiden Helsingin historia-opiskelijoiden kanssa ensisijaisesti ISHA-Helsinki ry:n puitteissa. Polhon hallitus ei ole salaseura, vaan meille saa esittää ideoita ja toiveita. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä.

Toimintasuunnitelma 2024
Talousarvio 2024

Hallitus 2024

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Puheenjohtaja — Marja-Leena Cerf

Heiii!!

Oon Marja-Leena (Martsu) Polhon uusi puheenjohtaja. Olin viime hallituskauden Tasossa ja siirryin nyt rakkaaseen ystäväjärjestöön jatkamaan hallitustoimintaa.

Toivon, että tällä kaudella pystytään hallituksena luomaan hyvää energiaa koko yhmun järjestökenttään ja tekemään paljon yhteistyötä kaikkien kanssa.

Ootan innolla, mitä tää kausi tuo tullessaan ja olkaa rohkeesti yhteydessä jos herää mitään ajatuksia! ❤️

Tän hetken trendeissä:
IN: laskiaispullat hillolla🙏🏻
OUT: nää loskasäät🥲

Hello!!!

I am Marja-Leena (Martsu) Polho’s new president. I was on the board of Taso last term and now I’m moving to my beloved friends’ organisation to continue my board activities.

I hope that this term as a board we will be able to create good energy in the whole field of organisations and work together a lot with everyone.

I look forward to seeing what this season brings and please feel free to get in touch if you have any ideas! ❤️

Today’s trends:
IN: laskiaispulla with jam 🙏🏻
OUT: these weather 🥲

 ———-

Varapuheenjohtaja — Serafiina Yli-Ojanperä

Helou!

Mä oon Serafiina ja toimin tänä vuonna pj:n oikeana kätenä, toisin sanoen Polhon varapuheenjohtajana. Mul on toka vuosi menossa niin yhmulaisena kuin polholaisena🌟

Mul on odotukset vuodelle korkeella ja ootankin innolla kaikkea ihanaa toimintaa, tapahtumia ja tempauksia mitä vuosi tuo tullessaan!

Tänä vuonna mun mielestä:
IN: sopivasti huolettomuus, uudet pastareseptit, leppoisa reggae-musa, värikkäät asusteet
OUT: huono unirytmi, turha kuluttaminen, nolostuminen

I’m Serafiina and this year I’m the right hand of the president, i.e. the vice-president of Polho. I’m going into my second year as both: an yhmu student and as a polho member 🌟

I have high expectations for the year and am looking forward to all the wonderful activities and events that the year will bring!

Today’s trends:
IN: suitably carefree, new pasta recipes, laid-back reggae-music, colourful outfits
OUT: bad sleep patterns, unnecessary spending, embarrassment

———-

1. Opintovastaava — Lauri Ruukki

Moikka kaikki!

Oon tosiaan Lauri, tän vuoden Polhon 1. opintovastaava! Päätin sit suoraan fuksina hypätä mukaan järjestötoimintaan, joten innokkuutta löytyy korvaamaan se vielä hankittava kokemus.

Toivottavasti tästä vuodesta tulee mahtava niin opintojen kuin muunkin toiminnan kohdalla. Mikäli ilmenee jotain askarruttavaa tai muuta kysyttävää opintojen suhteen niin muhun saa ihmeessä olla yhteyksissä niin pyrin auttamaan parhaani mukaan🫡

Trendeissä atm:
IN: Sir Ian Kershaw:n kirjat
OUT: Nää jatkuvasti vaihtelevat lämpötilat

Hello everyone!

I’m Lauri, this year’s 1st studies representative of Polho! I decided to jump right in as a freshman to get involved in organizational activities, so I have the enthusiasm to compensate for the experience I have yet to gain.

I hope this year will be great for both studies and other activities. If there is something askarruttavaa or other questions about the studies so muhun saa ihmeessä be in contact so I try to help parhaani mukaan🫡

Trending atm:
IN: Sir Ian Kershaw’s books
OUT: These ever-changing temperatures🥶

———-

1. Viestintävastaava ja 2. opintovastaava — Santeri Hovi

Moi. Mä oon Santeri, ensimmäisen vuoden yhmulainen. Toimin Polhossa viestintä- ja opintovastaavana.

Mut löytää usein salilta, vaikkakaan sillon ei kannata tulla nykäsemään hihasta, koska kuuntelen joko hyvää podcastia tai antaumuksella bläck metallia.

Yhmu kutsui koska politiikka ja historia kiinnostelee enkä oo tarpeeks hyvä matikassa opiskellakseni tähtitiedettä.

Tän hetken trendeissä
IN: Antinatalismi. No ei, ehkä henkselit
OUT: Ukkelit

Hello. I’m Santeri, a first year student. I work at Polho as a Communication and 2st. studies representative.

You can often find me in the gym, although you shouldn’t come to tug my sleeve, because I’m either listening to a good podcast or to bläck metal.

Yhmu invited me because I’m interested in politics and history and I’m not good enough at maths to study astronomy.

On current trends:
IN: Antinatalism. Well no, maybe suspenders
OUT: old guys

————-

Kulttuuri- ja yhdenvertaisuusvastaava — Venla Tiainen

Hei! :—)

oon Venla, polhon uusi kulttuurivastaava sekä yhdenvertaisuusvastaava.

Opiskelen ensimmäistä vuotta yhmussa ja siispä olen myös ensimmäistä kertaa mukana polhon hallituksessa! Toivottavasti tää
vuosi tuo mukanaan hyviä ja kivoja juttuja!

mun elämässä tällä hetkellä
IN: perunat, keskeneräiset projektit, akrobatia ja tietovisapelit!! 😉
OUT: vakavuus ja lumiaura, joka herättää mut aamuisin…

I’m Venla, the new cultural and equality representative of Polho.

I’m studying for the first year in university and so I’m also a first time member of the Polho board! I hope that this year brings some good and nice things!

in my life at the moment:
IN: potatoes, unfinished projects, acrobatics and quizzes!!! 😉
OUT: seriousness and a snowplow that wakes me up in the morning…

————-

Sihteeri ja ulkosuhdevastaava — Riikka Parjanen

Moi! Mä oon Riikka, ekan vuoden yhmu ja toimin tänä vuonna Polhon sihteerinä ja ulkosuhdevastaavana.

Mun duuni siis pääasiassa koostuu sähköpostien pyörittelystä, kun lähettelen jäsenistölle pöytäkirjat, ylläpidän polhon suhteita ystäväjärjestöihin ja käyn läpi hallituksen postin. Jos tulee jotain kysymyksiä, niin saa tulla kyselemään!

Tähän seuraavaan on vaikee vastata, ku en oo kauheen perillä trendeistä, mut otin selkeesti tällasen ruokalinjan tässä.

IN: joku uus jäätelömaku. Sellanen tosi yllättävä kans, niinku vaikka selleri. Mut sit se ois kuitenki kaikkien odotusten vastasesti tosi hyvää.
OUT: pettuleipä vois olla sellanen vähemmän trendikäs.

I’m Riikka, a first-year student and this year I’m Polho’s secretary and external relations representative.

So my job mainly consists of emailing, maintaining the Polho’s relations with friend organisations and going through the board’s mail. If there are any questions, feel free to ask!

This next one is hard to answer, as I’m not really up on trends, but I clearly took this line of thought here.

IN: some new ice cream flavor. Something really surprising, like celery. But then it would still be really good against all expectations.
OUT: a less trendy kind of betel bread.

———-

Urheilu-, virkistys- ja alumnivastaava — Tomas Roisin

Moii

Mä oon Tomas ja toimin tänä vuonna polhon urheilu-, virkistys- sekä alumnivastaavana. Tää on mun toinen vuosi niin yhmussa kuin polhossa.

Uskon et tää(kin) vuosi polhossa tulee olee ihan mahtava ja ootan innolla kaikkii tapahtumii ja muita järjestöhommia.

Tänä vuonna on
IN: lukeminen, chillaaminen sekä minuuttiskaban 3. peräkköinen voitto 🥳🥳
OUT: liiallinen koulustressi

Hello!

My name is Tomas and this year I’m the Sports- Leisure and Alumni representative of the Polho board. This is my second year in both Yhmu and Polho.

I believe that (also) this year in Polho will be awesome and I’m looking forward to all the events and other organisational stuff.

This year is
IN: reading, chilling and the 3rd consecutive victory of the Minuuttiskaba 🥳🥳
OUT: excessive school stress

——-

Taloudenhoitaja — Joonas Rantalainen

Heips kaikille! Oon Joonas ja Polhon tän vuoden taloudenhoitaja.

Viime vuonna olin Kannunvalajien hallituksessa ja tosiaan nyt kaikille rakkaassa Polhossa🫶

Uudelta vuodelta odotan huikeita tapahtumia ja yhteisöllisyyden ylläpitoa, sekä sen luomista!

Tän hetken trendeissä
IN: Kesä
OUT: Talvi

Cheers everyone! I’m Joonas and Polho’s financial officer this year.

Last year I was on the board of the Kannunvalajat and indeed now I’m on the board of Polho🫶.

For the new year, I’m looking forward to some great events and keeping the community alive and creating it!

In today’s trends
IN: Summer
OUT: Winter

———

1. Poleemivastaava ja 2. Viestintävastaava — Ella Nampajärvi

Hei,

olen Ella! Toimin tänä vuonna Polhon Poleemi- ja viestintävastaavana.

Viimeaikoina on pitänyt kiirettä speksin ja opintojen kanssa – mut ku saan aikaa ni hengailen kavereiden kaa ja katon Sinkut paljaana -sarjaa.

Yritän ottaa asiat vakavasti, mut kuitenkin hassutella välissä. Jos sulle tulee kysymyksiä esimerkiksi meidän viestintään liittyen niin slaidaa matalalla kynnyksellä meidän chattiin ja keskustellaan. 🙂

Tän hetken trendeissä
IN: yhteistyö
OUT: passiivisuus

Hello,

I’m Ella! This year I am Polho’s Poleemi and Communications representative.

Lately I’ve been busy with work and speksi – but when I get time I hang out with friends and watch the “Sinkut paljaana” series.

I try to take things seriously, but have a bit of fun in between. If you have any questions, for example about our communication, just slide in our chat and let’s discuss. 🙂

In the current trends
IN: cooperation
OUT: passivity

——-

2. Poleemi- ja 2. työelämävastaava — Sampsa Valtoja

Moi, olen Sampsa Vaitoja ja tämän vuoden polhon hallituslainen, sekä Poleemi- ja työelämävastaava.

Pääaineeni on poliittinen historia ja onkin hienoa edustaa oman pääaineen ainejärjestöö. Odotan tätä vuotta innolla.

Tän hetken trendeissä
IN: tiedekulma
OUT: Kaisa-talo

Hi, I’m Sampsa Vaitoja and this year’s Polho board member, as well as Poleemi and Career representative.

My major is political history and it’s great to represent the board of my major. I am looking forward to this year.

In today’s trends
IN: Tiedekulma
OUT: Kaisa Library

—————-

Ympäristö- ja 1. Työelämävastaava — Liina Nieminen

Heii mä oon Liina ja toimin Polhon ympäristö- ja 1. työelämävastaavana.

Mä oon tokaa vuotta niin yhmussa kuin Polhossakin! Toivon et täst vuodest tulee super kiva kaikin puolin🤩

Tän hetken trendeissä
IN: keväinen aurinko!!
OUT: kun kahvikone ei toimi aamulla🥲

Hi I’m Liina and I’m Polho’s environment officer and 1st career representative.

I’m in my second year at both YHMU and Polho! I hope this year will be super nice in every way🤩

Today’s trends
IN: spring sunshine!!!
OUT: when the coffee machine doesn’t work in the morning🥲

————-

Kansainvälisyys- ja 3. Viestintävastaava — Senja Eckstein

Moikka! Mä oon Senja ja Polhon kansainvälisyys- sekä 3. viestintävastaava.

Meneillään on eka vuosi yhmussa sekä järjestötoiminnassa, ja oon oikein innoissani tulevasta vuodesta:-)

Tällä hetkellä mun mielestä
IN: sudokut ja sanaristikot
OUT: tarve lukea kirja loppuun vaikka se olisikin huono

Hello!

I’m Senja and Polho’s International Relations and 3rd Communications representative.

It’s my first year in YHMU and in Polho, and I’m really excited about the year ahead:-)

At the moment:
IN: sudoku and dictionaries
OUT: the need to finish a book, even if it’s bad

———