Tieteenala

POLIITTINEN HISTORIA TIETEENALANA

Poliittinen historia jäsentää lähimenneisyyttämme historiantutkimuksen menetelmin ja kehittää metodisia välineitä nyky-yhteiskunnan ja -maailman ymmärtämiseksi. Opetuksen ja tutkimuksen tavoitteena on tarjota tieteellisesti perusteltu kokonaiskuva oman aikamme poliittisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden taustoista, synnystä ja kehityksestä. Tieteenala tunnetaan muissa kielissä esimerkiksi nimillä contemporary history, histoire contemporaine, Zeitgeschichte ja samtidshistoria.

Poliittisen historian kiinnostuksen kohteet ulottuvat perinteistä valtiokeskeistä historiaa laajemmalle: kansalaisyhteiskunta, media, erilaiset järjestäytyneet tai järjestäytymättömät poliittiset voimat, yhteiskunnan taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden ja instituutioiden vuorovaikutus poliittisen järjestelmän kanssa ovat nykyisin tärkeä osa poliittista historiaa. Kansainvälisten suhteiden historia on laajentunut perinteisen ulkopolitiikan ja diplomatian historian tutkimuksesta kansainvälisen järjestelmän muutoksen ja toimintaperiaatteiden analysointiin, kuten esimerkiksi globalisaation aiheuttamiin muutoksiin poliittisessa toiminnassa ja integraation vaikutuksiin valtioiden asemaan.

Usein poliittisen historian tutkimus liikkuu niin tuoreessa lähimenneisyydessä, että sillä on elävä poliittinen yhteys nykypäivään. Kriittisen tutkimuksen kohteeksi otetaan vaikuttajia, ilmiöitä ja arvoja, joista vielä elävillä aikalaisilla on oma usein tunteen värittämä vakaumuksensa. Poliittisessa historiassa kiinnitetäänkin erityistä huomiota siihen, että merkitysten antaminen menneisyyden tapahtumille on jatkuvasti elävä, tämän päivän näkökulmiin liittyvä prosessi, jossa itsessään on myös poliittisia ulottuvuuksia. Tutkiessaan “historiapolitiikkaa” tai “historian julkista käyttöä” polittinen historian tutkii sitä, miten menneisyyttä koskevat käsitykset vaikuttavat nyky-yhteiskunnassa – miten historia on läsnä ja miten sillä ohjataan ja oikeutetaan tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa.

 

TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Poliittisen historian opintoihin voivat hakea Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Tieteenalamme on lisäksi erittäin suosittu sivuaine. Sen yleissivistävän luonteen ansiosta maisteriksi valmistuneet ovat sijoittuneet työelämään sangen monenlaisiin tehtäviin. Parhaiten poliittisesta historiasta valmistuneita ovat työllistäneet kotimaiset ja kansainväliset tiedotus-, hallinto-, järjestö-, tutkimus-, asiantuntija- ja opetustehtävät.

Erityisen vahvan aseman poliittisesta historiasta valmistuneet ovat saavuttaneet poliittisina toimittajina lehdistön, radion ja television palveluksessa. Ulkoasiainhallinnossa ja muissa kansainvälisissä tehtävissä työskentelee kymmeniä tieteenalamme kasvatteja. Näihin tehtäviin opiskelijat valmentautuvat harjoittelupaikoissa ulkomailla ja käyttämällä hyväkseen tarjolla olevia kansainvälisiä vaihto-ohjelmia.

MAINEIKKAITA POLHOLAISIA

Poliittisen historian monialaisuus selviää parhaiten mainitsemalla muutamia kuuluisimmista “polhissaa” opiskelleista henkilöistä. Tieteenalan kasvatteja ovat politiikan piiristä Suomen historian nuorin pääministeri Esko Aho, poliittisesta historiasta väitellyt ulkoministeri Erkki Tuomioja sekä kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Suomen rauhanajan menestynein sotilas kenraali Gustav Hägglund on valtiotieteiden maisteri pääaineenaan poliittinen historia. Ulkoministeriön palveluksessa toimiva Alpo Rusi on väitellyt poliittisesta historiasta. Lehdistön piiristä nimekkäimpiä polholaisia ovat poliittisesta historiasta väitelleet Jarkko Vesikansa sekä Jukka Tarkka. Polhoa on opiskellut myös Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana toiminut Janne Virkkunen. Löytyypä joukosta sellainenkin nim kuin Timo T.A. Mikkonen. Akateemisessa maailmassa poliittista historiaa ovat opiskelleet muun muassa sotahistorioitsijat Pekka Visuri ja Martti Turtola, tutkijat Jukka Seppinen ja Juhani Suomi sekä oppiaineemme professorit Pauli Kettunen ja Seppo Hentilä. Nuoremman polven polholaisista voidaan mainita Pilvi Torsti, joka on kunnostautunut erilaisissa akateemisissa projekteissa.

Leave a Reply