Ympäristötoiminta yhdistyksessä

Ympäristötoiminta ja Polho ry

Poliittisen historian opiskelijat ry on sitoutunut ympäristöystävällisyyden huomioivaan ainejärjestötoimintaan. Polhon hallitukseen valitaan vuosittain ympäristövastaava. Ympäristövastaava kannustaa järjestön jäseniä noudattamaan alla eriteltyjä periaatteita ja huolehtii, että ympäristönäkökulmat huomioidaan kaikessa Polhon järjestämässä toiminnassa. Ympäristövastaavan tehtävänä on myös osallistua HYY:n ympäristövaliokunnan sekä Kannunvalajien ympäristövastaavien yhteisiin kokouksiin.

Ympäristösuunnitelma

Polhossa laaditaan vuosittain ympäristösuunnitelma, joka on osa hallituksen toimintaa ohjaavaa toimintasuunnitelmaa. Ympäristösuunnitelman laativat ympäristövastaava ja puheenjohtaja yhdessä. Ympäristösuunnitelmaa kehitetään sitä myötä, mitä hallituksen toimintatavat ja kestävä kehitys vaativat.

Kierrätys

Käytännössä ympäristön huomioiminen ainejärjestötoiminnassa tarkoittaa tapahtumissamme syntyvän jätteen minimointia ja kierrättämistä. Polhon tilaisuuksissa käytetään aina kestoastioita, mikäli se vain suinkin on mahdollista. Myös ruokatarjoiluissa painotamme ympäristöystävällisyyttä – Polho ry:n järjestämissä tapahtumissa tarjoillaan pääosin vegaanista tai kasvisruokaa satokausiajattelun hengessä. Myöskin erilaisiin tapahtumiin liittyvät hankinnat pyritään ensisijaisesti hankkimaan käytettyinä, kierrätettyinä tai lainattuina, jos vain mahdollista.

Kokoukset, arkisto ja Poleemi

Polho ry:n kokoukset ovat paperittomia, ja kaikenlainen tiedotus hoidetaan sähköisesti. Lisäksi ainejärjestömme lehden Poleemin painosmäärät pyritään optimoimaan siten, että kaikki halukkaat saavat oman kappaleensa, mutta ylimääräisiä lehtiä ei jäisi jäljelle. Poleemista on olemassa myös verkkoversio.

Ympäristötietous ja matkustus

Polho pyrkii järjestämään jäsenistölleen ympäristöaiheista kulttuuritoimintaa sekä ekskursioita maailmantilanteen salliessa sellaisia. Sosiaalisen median rooli ympäristötoiminnassa on korostunut viime vuosina ja sitä käytetään muun muassa ympäristöaiheisiin kampanjoihin ja tempauksiin, kuten vuonna 2021 pidettyyn Earth Houriin. Polho järjestää yhteistyössä Taso ry:n kanssa keväisin ja syksyisin ryhmämatkan. Opiskelijamatkojen rasite ympäristölle pyritään kompensoimaan, tarjoamalla matkustuksesta aiheutuneille päästöille kompensointikohde, kierrättämällä paikallisten mahdollisuuksien mukaan ja ajoittain suosimalla kotimaanmatkustusta, jolloin päästöjä ei synny lentämisestä.

Leave a Reply