Polhon ympäristöohjelma

Pyrimme ottamaan ympäristön mahdollisimman hyvin huomioon toiminnassamme. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen muuta tapahtumissamme syntyvien jätteen minimointia ja kierrättämistä. Polhon tilaisuuksissa käytetään aina kestoastioita, mikäli se vain suinkin on mahdollista. Myös ruokatarjoiluissa painotamme ympäristöystävällisyyttä – Polho ry:n järjestemissä tapahtumissa tarjoillaan pääosin vegaanista ruokaa satokausiajattelun hengessä.

Polho ry:n kokoukset ovat paperittomia, ja kaikenlainen tiedotus hoidetaan sähköisesti. Lisäksi ainejärjestömme lehden Poleemin painosmäärät pyritään optimoimaan siten, että kaikki halukkaat saavat oman kappaleensa, mutta ylimääräisiä lehtiä ei jäisi jäljelle. Poleemista on olemassa myös verkkoversio.

Polho ry pyrkii järjestämään jäsenistölleen ympäristöaiheista kulttuuritoimintaa sekä ekskursioita. Pidämme ympäristönäkökulman mielessä myös matkailutoiminnassamme ja pyrimme valitsemaan kussakin tilanteessa mahdollisimman ekologiset matkustus- ja majoitusvaihtoehdot sekä välttämään matkoillakin ylimääräisen jätteen tuottamista ja hoitamaan jätteiden lajittelun mahdollisimman hyvin paikallisten mahdollisuuksien mukaan.

Järjestön ympäristövastaava kannustaa järjestön jäseniä noudattamaan näitä periaatteita ja huolehtii, että ympäristönäkökulmat huomioidaan kaikessa Polhon järjestämässä toiminnassa. Ympäristövastaavan tehtävänä on myös aktiivisesti osallistua HYY:n ympäristövaliokunnan sekä Kannunvalajien ympäristövastaavien yhteisiin kokouksiin.

 

Leave a Reply