Polho ry:n 50-vuotishistoriateos

 

 

 

Oman kappaleesi Polhon historiateoksesta voit edelleen hankkia ottamalla hallitukseen yhteyttä polho-hallitus@helsinki.fi

 


ITSE TEOKSESTA:

Miksi ainejärjestö perustettiin ja miten polholainen identiteetti on kehittynyt? Miten oppiaine kehittyi opiskelija- ja yliopistopolitiikan paineessa? Minne on matkusteltu ja minkälaisia olivat sitsit? Mitä Polho GT, Poleemi ja itsenäisyyspäivän Itsarisillis kertovat polholaisten arjesta?

Teos käy läpi Poliittisen historian opiskelijoiden yhdistyksen vaiheet 1960-luvulta tähän päivään, ja kertoo pienen aktiivisen keskustelukerhon synnystä sekä sen kasvusta osaksi nykyisten opiskelijoiden identiteettiä, ”polholaisuutta”. Sen ytimessä on ollut jännite asemasta valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan välimaastossa, pienen yhteisön tiivis vapaa-ajan vietto ja läheiset suhteet opetushenkilökuntaan. Järjestön puitteissa on oltu aina aktiivisia kehittämään opetusta tai taistelemaan aatteen puolesta – tai sitten vain urheilemaan ja matkustelemaan yhdessä. Lisäksi teos juhlistaa ainejärjestölehti Poleemin 40-vuotista taivalta. Voisikin ehkä sanoa, että Polho ry:n nykyiset ”Tiedettä & Kaljaa” keskusteluillat tiivistävät hyvin sen hengen ja identiteetin mikä on yhdistänyt järjestön jäseniä niin Wanhan Kellarissa vuonna 1965, kuin Itsarisilliksellä 2015.

Juhlava kovakantinen teos koostuu opiskelijoiden itsensä tekemästä tutkimuksesta, jota on työstetty historiatoimikunnan ja päätoimittajien voimin. Teoksen kustantaa Polho ry.

Päätoimittajat vastuuaikakausineen:
1965–1975: Ilari Leskelä, ilari.leskela@helsinki.fi
1975–1995: Lyydia Aarninsalo, lyydia.aarninsalo@gmail.com
1995–2015: Sara Nurmilaukas, saranurmilaukas@gmail.com


 

Polho ry kiittää kaikkia teoksen tekoon osallistuneita tahoja, sekä tabula gratulatoriaan osallistuneita henkilöitä ja järjestöjä. Erityiskiitokset Polho ry esittää teoksen päätoimittajille Ilari Leskelälle, Sara Nurmilaukaalle ja Lyydia Aarninsalolle, sekä teoksen taittajalle Mikko Virralle. Teoksen valmistumista ovat vahvasti olleet edesauttamassa myös Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos, sekä Polhon historiatoimikunnan Tauno Saarela, Suvi Kansikas ja Simo Hiilamo.